2024-05-06
Author

Vägen mot hållbarhet - Vår vardag är allas vår framtid.

 

Elektrifiering, biobränslen, sunt ledarskap, solcellssatsningar, återvinning - hållbarhetsarbetet på Finnvedens Lastvagnar omfattar varje del av verksamheten.

 

 

– Det är med stolthet vi på Finnvedens Lastvagnar kan konstatera att vårt ambitiösa hållbarhetsarbete ger resultat, för såväl Finnvedens Lastvagnar som företag, som för våra medarbetare, kunder, samarbetspartners och leverantörer.

 

Det säger Stefan Blomdahl, kvalitets- och miljöchef, och fortsätter:

– Våra högt ställda hållbarhetsambitioner visar att vi menar allvar, att vi är redo att ta ansvar. Resultaten visar att våra insatser gör skillnad, på riktigt.

 

95 procent av miljöpåverkan från en lastbil uppkommer vid själva användningen. Därför har Finnvedens Lastvagnar en målsättning på att minska miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Ett sätt att göra det är genom Volvo Serviceavtal.

 

– Vi erbjuder våra kunder en serviceplanering som både minimerar akuta utryckningar och ger tryggare och miljövänligare fordon, vilket minskar koldioxidutsläppen.

Ledartröjan i branschen Elektrifieringen och omställningen från fossila bränslen till förnybara är två andra områden där Finnvedens lastvagnar har en viktig roll. Därför erbjuds alltid kunderna bränsleeffektiviserande åtgärder, anpassning till förnybara bränslen och elektrifierade fordon.

 

– Vi erbjuder fordon som kan köras på flytande naturgas, biogas eller el, säger Stefan.

Olika metoder för att spara energi gör även verksamheten mer klimatmässigt hållbar, liksom avancerade system för att administrera avfall och återvinning.

 

– Idag ligger vi över branschindex men har stort fokus på att öka återvunnet material ytterligare.

Företaget driver också kontinuerligt ett arbete för hållbara arbetsmiljöer utifrån olika perspektiv.

 

– Här ryms även större frågor som sunt ledarskap, personliga utvecklingsmöjligheter och inkluderande, lagstärkande insatser; som när ett av våra serviceteam från Växjö tog hem SM guldet i VISTA, världens största servicemarknadstävling för buss och lastbilsmekaniker.