Swedac ackreditering – kvalitetssäkrad service på Finnvedens Lastvagnar

Swedac är ett svenskt ackrediteringsorgan; en myndighet som kontrollerar efterlevnaden på kvalitet och säkerhet för bl.a. ackreditering, validering och kalibrering. Finnvedens Lastvagnar har en Swedac ackreditering på alla våra verkstäder. Med ackrediteringen vill vi visa bevis på vår kvalitet och kompetens och den trygghet det ger våra kunder. Ackrediteringen ger oss också möjligheten att släcka 2:or från besiktningen samt kalibrera färdskrivare och hastighetsregulatorer.

Varje år utförs en grundlig revision av en handläggare från Swedac som tillsammans med vår Miljö- och kvalitetskoordinator; Jörgen Magnusson, reser runt och besöker alla våra anläggningar. Under en heldag på plats tillsammans med anläggningens tekniskt ansvarig går handläggaren igenom en detaljerad checklista för att säkerställa att anläggningen har rätt dokumentation och följer de rutiner som ligger till grund för ackrediteringen.

 

 

I genomgången av dokumentationen tittar man på all ackrediterad personals intyg och utbildningar samt att korrekt fullmakter är skrivna mellan Finnvedens Lastvagnar och de mekaniker som utför de ackrediterade arbetsmomenten.

 

Man tittar också på all dokumentation som finns för alla verktyg så att de är kalibrerade och kontrollerade på rätt sätt.

Även verksamhetssystemet gås igenom samt att de rutiner som är uppsatta för olika arbetsmoment följs.

 

 

 

 

Det gör man genom att handläggaren utför stickprov på några av arbetsmomenten. Handläggaren följer en ackrediterad mekaniker genom ett specifikt arbetsmoment t.ex. ett bromsprov och ser till att hen följer rutinerna och utför momentet på korrekt sätt och att de dokumenterar momentet med rätt rapport.

 

 

”Vi har nu precis avslutat årets revision med Swedac och är mycket nöjda med resultatet.

Revisionen är alltid välkommen då det ger oss möjlighet att rannsaka oss själva och hitta områden där vi kan bli ännu bättre. Att utveckla och förbättra vår verksamhet är något vi alltid jobbar med, vare sig vi är ackrediterade eller inte. Men Swedacs ackreditering blir ett bevis på att vi levererar den kvalitet våra kunder förtjänar.” – Jörgen Magnusson, Miljö- och kvalitetskoordinator.