VÄRDEGRUND

För att skapa en så tydlig, enhetlig och positiv bild som möjligt av Finnvedens Lastvagnar har vi gemensamt arbetat fram ett antal kärnvärden som genomsyrar vårt dagliga arbete. Vår värdegrund baseras exempelvis på vårt kundlöfte:

"Med ett helhetstänk kring lastvagnsägandet vill vi medverka till att göra våra kunder framgångsrika"