UPPFÖRANDEKOD

Finnvedens Lastvagnar ingår i den familjeägda koncernen Liljedahl Group. 

Denna uppförandekod visar Finnvedens Lastvagnars ambition att bedriva verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Uppförandekoden är inte en lag eller föreskrift i traditionell mening utan en beskrivning av vad vi står för som leverantör, partner och arbetsgivare. Den visar hur vi, på ett hållbart sätt, agerar i de samhällen och miljöer vi verkar i.

Som företag tar vi aktivt ansvar där vi har möjlighet och vi strävar alltid efter att vara goda förebilder. Detta sammantaget ska göra oss till en attraktiv och utvecklande arbetsgivare, partner, leverantör och kund.

 

LÄS MER OM VÅR UPPFÖRANDEKOD

Ladda ner dokumentet Format PDF Size 157 KB