HÅLLBARHETSRAPPORT

Finnvedens Lastvagnar AB lämnar här hållbarhetsupplysningar som rör områdena miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkan av korruption.

LÄS MER OM VÅR HÅLLBARHETSRAPPORT