HÅLLBARHETSRAPPORT

Finnvedens Lastvagnar AB lämnar här hållbarhetsupplysningar som rör områdena miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkan av korruption.

LÄS MER OM VÅR HÅLLBARHETSRAPPORT

Ladda ner dokumentet Format PDF Size 4 MB