2024-05-28
Author

Hållbarhetsredovisning 2023

Finnvedens Lastvagnars hållbarhetsredovisning 2023 är nu publicerad

 

Finnvedens Lastvagnar bedriver ett fram­gångsrikt och målmedvetet miljöarbete i syfte att minska miljöpåverkan inom alla bolagets delar. Från det att kunden köper ett fordon av oss, och under resten av dess livscykel, finns vi med och bidrar med den senaste kunskapen, toppmodern utrustning och teknik för åter-vinning; allt med syftet att lämna så litet avtryck som möjligt, och därigenom bidra till en hållbar miljö för kommande generationer.

 

Vi uppdaterar och skärper våra miljömål varje år. Återkommande, detaljerade avstämningar gör att vi kan följa upp våra insatser och redo-visa hur vi utvecklas. Vår strävan efter en mer hållbar verksamhet gör att vi kontinuerligt minskar mängden avfall och utsläpp, optimerar vår vattenanvändning och förbättrar hanteringen av lösningsmedel, oljor och kemikalier.

 

Vi utför livscykelanalyser och strävar efter låg energianvändning och minsta möjliga utsläpp till mark, luft och vatten.

Vi fokuserar på att föra innovativa och konkurrens- kraftiga lösningar till marknaden, inom de områden där vi kan göra störst skillnad. Lång-­ variga livscykler, återanvändning och åter­- vinning bidrar till en cirkulär ekonomi och minskad resursanvändning.

 

Vi strävar ständigt efter att öka andelen material som kan återvinnas och återanvändas. Därför står utökad cirkularitet för plast och wellpapp högt upp på vår agenda. Vi har utvecklat nära samarbeten med våra partners i leverantörs-­ kedjan, en nyckelfaktor för att skapa mer hållbara försörjningskedjor. Vi ställer lika höga krav på våra leverantörer som på oss själva.

 

Hållbarhetsredovisning 2023 Format PDF Size 11 MB
Volvo FH Aero