Sundsvall

Sundsvall

Vår anläggning ligger efter E14 västra utfarten från Sundsvall.

Vi är ackrediterade av Swedac inom följande provningsområden:
• Kontroll eget arbete
• Färdskrivare digitalt/analog
• Hastighetsbegränsare
• Air-Condition
• Transportkyla