Sundsvall

Sundsvall

Vår anläggning ligger efter E14 västra utfarten från Sundsvall.

 

Vi är ackrediterade av Swedac inom följande provningsområden:
• Kontroll eget arbete (släcka 2:or)
• Färdskrivare digitalt/analog
• Hastighetsbegränsare

 

Vi är certifierade av INCERT inom följande områden

• Komfortkyla Lastvagn & Buss
• Transportkyla