UPPFÖRANDEKOD

Finnvedens Lastvagnar ingår i den familjeägda koncernen Liljedahl Group. 

Läs mer om vår uppförandekod

Denna uppförandekod visar Finnvedens Lastvagnars ambition att bedriva verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Den beskriver vad vi står för som arbetsgivare, samarbetspartner och leverantör, samt visar hur vi på ett hållbart sätt agerar i de samhällen och miljöer vi verkar i.

Som företag tar vi aktivt ansvar där vi har möjlighet och vi strävar alltid efter att vara goda förebilder. Detta sammantaget ska göra oss till en attraktiv och utvecklande arbetsgivare, partner, leverantör och kund.

Ladda ner dokumentet(PDF, 0.1 MB)