Välkommen till Göinge Bil Lastvagnar

Vi har anläggningar i Hässleholm och Markaryd. Vi säljer nya Volvo samt begagnade lastvagnar, bussar, chassier och kompletta fordon. Vi ska vara ett naturligt centrum för våra kunder dit man vänder sig med största förtroende. Vi ska erbjuda bästa service och tillgänglighet, som våra kunder kan kräva av sitt fordon. Vi arbetar ständigt mot högsta mål vad beträffar KVALITET, SÄKERHET OCH MILJÖ.

Koncernen

Med vår långa erfarenhet är vi trygga med att påstå att vi kan lastbilar och är stolta att kunna erbjuda våra kunder produkter med den senaste tekniken för den optimala kundupplevelsen. Vi erbjuder bästa service och tillgänglighet, som våra kunder kan kräva av sitt fordon. Vi arbetar ständigt mot högsta mål vad beträffar kvalitet, säkerhet och miljö.

Göinge Bil Invest-koncernen består av personbilsföretagen Göinge Bil AB och Bilhallen Hässleholm AB samt lastvagnsföretaget Göinge Bil Lastvagnar AB. Våra anläggningar finns i Hässleholm, Osby, Markaryd och Älmhult. Bolagen innehar agenturen för Volvo personbilar, Renault person- och transportbilar, Dacia person- och transportbilar, samt Toyota person- och transportbilar. Hela koncernen har 160 anställda och omsätter ca 900 mkr.

Historik

Företaget grundades 1952 av Carl Persson. 1955 byggdes en ny personbilsanläggning vid Kristianstadsvägen i Hässleholm där verksamhet bedrevs till 1997 då en helt ny anläggning togs i bruk vid "T4-rondellen" i norra Hässleholm.

Under 60- och 70-talet etableras anläggningar på övriga orter genom förvärv samt nybyggnationer. I slutet av 70-talet avlider företagets grundare och företaget går vidare i barnens regi. I början av 90-talet förvärvar grundarens dotter Lena Mangbo samtliga aktier. 

Läs mer >

Vår affärsidé

Marknadsföra högklassiga varumärkesprodukter inom bilförsäljning och förstklassiga serviceprodukter i anslutning till bilhandeln. Affärsidén bygger på att alla beslut skall tas nära kunden. Därför skall man i frontlinjen möta kunnig, välutbildad och serviceinriktad personal som har ansvar och befogenheter. För att bygga upp och bibehålla en varaktig kundrelation skall vi alltid vara tillgängliga för våra kunder. Vi framstår som den bästa bilaffären för trygga mil till både kunder och anställda.

Miljö & kvalitet

Vi arbetar efter en miljöpolicy och en kvalitetspolicy och som ett led i vårt miljöarbete har vi infört källsortering i hela företagskoncernen. 

 

Sekretess Ackrediterad kontroll
Ingen information som kan uppkomma under kontrollarbetet görs tillgänglig för allmänheten om vi inte har skriftligt godkännande från aktuell kund om detta. Godkännandet måste vara juridiskt tvingande. När det krävs enligt lag får Göinge Bil Lastvagnar frisläppa konfidentiell information. Vi informerar berörd kund om vi lämnar ut någon handling, om inte myndighet ålägger oss med sekretess. 

Integritetspolicy

Göinge Bil Lastvagnar AB värnar om din personliga integritet och genom vår integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.