Ledningsgrupp Göinge Bil Lastvagnar

Martin Nilsson
VD
Telefon: 010-167 09 70
martin.nilsson2@goingebil.se

Cecilia Möller
HR Partner
Telefon: 010-167 08 16
cecilia.moller@goingebil.se

 

Kent Andersson
Ekonomichef

Telefon: 010-167 08 14
kent.andersson@goingebil.se

Ronny Thomasson
Servicemarknadschef

Telefon: 010-167 09 21
ronny.thomasson@goingebil.se