Tillsammans banar de vägen för grönare transporter

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp, vilket skapar ett stort behov av nya bränsleslag för att minimera klimatpåverkan. Därför har budfirman Procab , genom återförsäljaren Finnvedens Lastvagnar AB tagit steget från diesel till biogas- och eldrift på flera fordon, med målet att successivt byta ut hela flottan.
Stefan Karlsson, vd Procab

Stefan Karlsson, vd på Procab, har varit kund hos Finnvedens Lastvagnar sedan 2007. Idag har budfirman ca 40 fordon och befinner sig mitt i processen att byta ut sin dieselflotta.

-Redan för 3 år sedan löpte vi in tre biogasdrivna lastbilar för att testa och för att kunna erbjuda våra kunder fossilfria transporter. Nu tar vi nästa steg med att få in eldrift i ekvationen och ska i dagsläget byta ut tre dragbilar, berättar Stefan Karlsson och forsätter: 

-Vi siktar på att byta ut fler fordon så att vi till år 2027 bara har två dieseldrivna bilar kvar. Hittils har det funkat jättebra i övergången till fossilfrit och vi är väldigt nöjda kunder till Finnvedens Lastvagnar. De är en väldigt välvillig och tillmötesgående serviceorganisation vilket gör att vårt samarbete fungerar väldigt väl.

Procab ligger i framkant och är den första av Finnvedens kunder som gått över till först gas och sedan eldrivna fordon. På den Flytande biogasen kan de köra 60 tons ekipage och på el 40 ton, vilket är en fördel när de kör både små paket och stora fjärrtransporter.

-Vi är väldigt glada att ha en kund som är så öppen för att testa miljöanpassande fordon och vi vill fortätta samarbeta med dem för att bidra till omställningen inom transportbranschen. Vi hoppas att fler också nu vill hänga på och välja klimatsmarta lösningar, avslutar Niclas Hallberg säljare på Finnvedens Lastvagnar.