Sandahls Logistik tar täten för fossilfria transporter - investerar i 120 biogasdrivna lastbilar

År 2050 ska inga fordon vara fossildrivna enligt Parisavtalet. Men Finnvedens Lastvagnar är säkra på att det är möjligt redan 2040. Driftsäker teknik finns och vägnätet är utbyggt, nu handlar det bara om att våga ställa om. Sandahls Logistik tar täten genom en historisk satsning på 120 biogasdrivna Volvo-lastbilar, beställda från Finnvedens Lastvagnar AB.

2030 ska koldioxidutsläppen från svenska transporter minska till 70 procent av 2010 års nivåer. Det innebär att åkerierna behöver investera i fossilfria fordon så snart som möjligt.

– Men så snart som möjligt räcker inte för oss. Vårt mål är att vara helt fossilfria under 2025. Därför utökar vi vår fossilfria fordonsflotta med 120 Volvo-lastbilar som går på flytande biogas, en affär som vi gjort med Finnvedens Lastvagnar AB. Drygt 90 av dessa levereras redan nu under 2022, säger Mikael Ingesson, vd på Sandahls Logistik.

Väl beprövad teknik

Redan 2018 sattes de första biogasdrivna lastbilarna från Volvo Lastvagnar i trafik.  Tekniken är väl beprövad och mycket driftsäker.

– Flytande biogas (LBG) är ett bra alternativ för att bidra till omställning mot hållbara transporter. Koldioxidutsläppen minskar med närmare 100 procent. Vi ser att efterfrågan ökar på LBG-lastbilar och många är väldigt nöjda. Det känns enormt inspirerande att bidra till hållbara transporter, säger Ulf Rudolfsson, försäljningschef på Finnvedens Lastvagnar.

Utbyggt vägnät

Sandahls Logistik investerade i 30 biogasdrivna fordon redan 2019 och har minskat utsläppen radikalt. Nu blir totalt 150 av 350 lastbilar biogasdrivna bilar, vilket är ett bra steg på vägen till fossilfrihet, menar Mikael Ingesson på Sandahls Logistik. Antalet tankstationer har ökat enormt senaste åren och nu är det bara att trycka på gaspedalen.

– Det är först nu när Gasum byggt fler tankstationer som vi kan satsa på allvar. Vi har ett samarbetsavtal med dem som innebär att vi har kunnat påverka var tankstationerna ska byggas, vilket gynnar oss alla, säger Mikael Ingesson.

Fullt pågående omställning

Finnvedens Lastvagnar, Sandahls Logistik och Gasum har samarbetat länge för mer hållbara transporter. Transportbranschen är i fokus i den pågående miljödebatten, och det är otroligt viktigt att alla aktörer i branschen gemensamt tar ansvaret att ställa om till mer hållbara transporter, menar Anna Liljedahl, vd för Finnvedens Lastvagnar.

– Vi är både stolta och glada att Sandahls har valt Finnvedens Lastvagnar och Volvo i sin satsning mot fossilfria transporter. En så här stor satsning som Sandahls nu gör visar att den omställningen är fullt pågående, och kommer säkert att inspirera fler aktörer att ta motsvarande steg.

 

Om Finnvedens Lastvagnar AB

·  Finnvedens Lastvagnar AB är Sveriges största privata  återförsäljare av Volvo Lastvagnar och ingår i Liljedahl Group. För mer information liljedahlgroup.se   

·  Bolaget startades 1997 och finns idag representerade på 20 orter i södra Sverige.

·  Genom att erbjuda helhetslösningar är företaget en självklar och trygg partner för alla som arbetar med åkeriverkssamhet och transporter.

·  Finnvedens Lastvagnar minskar klimatpåverkan från inhemska transporter genom partnerskap av bland annat åkeriföretagen och biogasleverantörer.

·  Finnvedens Lastvagnars medarbetare utbildas kontinuerligt i befintliga och kommande bränslen, samtidigt som verkstäderna utrustas för att kunna hantera fordon som drivs av LNG, LBG och el.