Så optimerar du din eldrivna lastbil för vägen

Kundernas krav på hållbara transporter ökar och många åkerier inser att det är hög tid att investera i ett eldrivet fordon. Men vad behövs för att de ska fungera optimalt i vardagen? Volvo och Finnvedens Lastvagnar svarar.
Björn Persson

I skrivande stund har 25 eldrivna lastbilar sålts i Sverige. Det ökar resurserna för Volvo Lastvagnars servicemarknad och främjar fler laddstationer på vägnätet.

  – Klimatstöden skapar möjlig heter för fler att investera i en eldriven lastbil. Det gör att vi kan öka aktiviteten och driva utvecklingen framåt, säger Johan Selvén, försäljningsansvarig på Volvo Lastvagnar.

Upp till 20 mils räckvidd

För att bilen ska fungera optimalt är det bra att fundera kring räckvidd, lastförmåga och  tottlekonomi. Hur ser dina möjligheter ut för att ladda fordonet? Vilken typ av trafik kör du och hur långt? Volvo Lastvagnars utbud av eldrivna lastbilar är ett av marknadens starkaste och redan idag finns lastbilar som klarar hela arbetsskift inom citynära transporter och  distribution.

– Våra elfordon har upp till 20 mils räckvidd beroende på tonnage. I takt med att batterierna blir  effektivare ökar vi kapaciteten gradvis, säger Johan Selvén.

– Det gäller att tänka strategiskt kring laddstationer och rutter för att kunna nyttja bilen på bästa sätt, säger Björn Persson, säljare på  Finnvedens Lastvagnar.

 

Johan Selvén, försäljningsansvarig på Volvo Lastvagnar

Vi räknar på rutten

Det finns mycket att ta hänsyn till vid köp av ny lastbil och Finnvedens Lastvagnars säljare har hög kompetens i att hitta rätt lastbil för varje åkeris särskilda behov. Dessutom hjälper Finnvedens  Lastvagnar till att räkna på rutten så att bilen kan utföra sitt uppdrag inom kör- och vilotiderna utan tilläggsladdning. Repetitiva körningar underlättar och den smartaste ägandeformen är operationell leasing, tipsar Björn Persson.

– Idag är det fortfarande rätt kostsamt att köpa en eldriven lastbil. Inom ett par år tror vi att den totala driftskostnaden på en ellastbil kommer vara samma som dagens dieselbilar, säger han.

Tre nya elfordon lanserade

Nu utökas produktprogrammet med tre nya helelektriska tunga lastbilsmodeller, Volvo FH Electric, Volvo FM Electric och Volvo FMX Electric. Därmed finns nu en komplett lösning för snabb  elektrifierin av tunga godstransporter. 

– Successivt kommer produkt utbudet och kapacitet  utvecklas för att möjliggöra fler olika typer av uppdrag, avslutar Johan Selvén