När delarna är lika viktiga som helheten

Kundernas behov har vässat reservdelslogistiken ytterligare. – Vi har flest serviceverkstäder på marknaden och erbjuder en unik tillgänglighet på reservdelar, säger Niclas Johnson, servicemarknadschef på Volvo Lastvagnar.

Niclas Johnson är just hemkommen efter en serie kund- och återförsäljarmöten där Volvo Lastvagnars erbjudande och tillgänglighet varit temat. Han kan visa hur en imponerande händelsekedja inleds i sökandet efter reservdelar, varje dag, året runt.

– Vi har en ambition att leverera service i absolut världsklass och då är tillgänglighet såklart helt avgörande. ’Maximerad tillgänglighet’ är ett begrepp som genomsyrar vårt totalerbjudande och där reservdelslogistiken utgör en av sex hörnstenar, säger han.

Volvo Lastvagnar lovar sina kunder tillgång till originaldelar i 15 år efter att modellen slutat tillverkas. Med 100000 artiklar i registret förstår man att det är ett stort och ambitiöst åtagande.

För att lyckas har man sedan tidigare ett väl fungerande logistiksystem som börjar med de 97 serviceanläggningar som för närvarande finns i Sverige, inkluderat Finnvedens Lastvagnars 20 anläggningar. Här finns allt som normalt behövs i det dagliga servicearbetet. Delar som inte är lika frekventa finns på supportlagret i Eskilstuna. I Gent i Belgien finns ett gigantiskt säkerhetslager där allt, från minsta skruv till kompletta hytter, lagerförs. ”

”bilar som är ute hos kund har alltid högsta prioritet!" - Niclas Johnson, Servicemarknadschef

I takt med att kundernas krav har ökat har man, utöver detta, byggt hub-lager med breddat utbud i Umeå och ytterligare ett är på gång i Södra Sverige. Från Eskilstuna och från hub-lagren går dagliga leveranser via slingbilar till större delen av landet. Det möjliggör att delar som beställs på förmiddagen kan levereras redan samma eftermiddag.

Större verkstäder, med centrala placeringar i sina respektive regioner, har försetts med ett utökat utbud i syfte att serva närliggande orter. Transporter mellan enheterna sköts via budbolag. En kommande nyhet är dessutom att återförsäljarna har försetts med ett förstärkt lager med flera hundra artikelnummer. Det handlar om delar som kunderna bedömt vara extra viktiga att ha tillgängliga för omedelbar leverans.

– Volvonätverket är som en stor familj där vi arbetar tillsammans för att hjälpa kunderna, som rör sig över gränser som län och länder. Oavsett var man vänder sig ska man mötas av samma servicenivå och utbud. Internt kallar vi det för ’Ett Volvo’, säger Niclas.

Han framhåller att Volvo är beredda att gå långt för att för att få fram saknade reservdelar.

– Exempelvis kan delar plockas från fabrikens lager. I något fall har vi till och med stoppat produktionsbandet i fabriken i Göteborg för att ta delar därifrån. Bakom det beslutet ligger vår inställning att bilar som är ute hos kund alltid har högsta prioritet! Värdet av att satsa på originaldelar är också stort, menar Niclas.

– Våra kunder ska känna trygghet i sitt val av Volvo. Originaldelarna är viktiga för att vi ska leva upp till våra tre kärnvärden; säkerhet, kvalitet och omsorg om miljön.