Halvledare -bristen, nuläge och framtid

Halvledare har varit ordet på mångas läppar under året. Här tittar vi närmare på halvledarnas betydelse och hur bristen har påverkat olika aktörer.

”Utbudet kommer att styra”

Majoriteten av alla halvledare tillverkas av ett fåtal företag i Sydkorea och Taiwan. Bristen som uppstod i samband med pandemin påverkade flera branscher, men fordonsbranschen drabbades särskilt hårt. Varför?

Susanne Frödin, PR- och informationschef på Volvo Lastvagnar förklarar.

– När pandemin bröt ut blev det tidigt stopp i produktionen av halvledare. Tillverkarna prioriterade branscher med hög efter frågan, exempelvis hemelektronik, som ökade när många började arbeta hemifrån. När efterfrågan på lastbilar steg, kunde inte halvledartillverkarna möta beställningarna från fordonsindustrin, säger Susanne Frödin, men påpekar också att bristen inte bara beror på pandemin. – Problemen i halvledarkedjan har byggts upp under flera år med få tillverkare och en efterfrågan som har ökat i rasande tempo med fler elektroniska prylar i omlopp. Där för var  situationen väldigt ansträngd redan innan pandemin. 

Varför har inte fler tillverkare tagit sig in på marknaden?

– Det är en komplex verksamhet som tar väldigt lång tid att bygga upp med rätt kompetens och fabriker. Men många länder har nu insett att situationen med ett fåtal globala aktörer inte är hållbar, och att det är en sektor som måste byggas upp. Dock lär det dröja innan vi ser fler tillverkare som kan förse oss och andra fordonsaktörer med halvledare.

Vad är halvledarstatusen just nu och när ser ni att det kan bli normalläge igen? 

– Pandemin är ju inte över och det är obalans i logistiksystemet som också ställer till det med brist på containers, högre priser, hamnar som inte tar emot fartyg och andra flaskhalsar. Men vi har en stark efterfrågan på lastbilar och vi försöker utmana vårt fabrikssystem så mycket det bara går för att kunna leverera i tid. Tyvärr lär vi dock inte se någon större förändring de närmaste månaderna. Utbudet kommer att styra snarare än efterfrågan.

VAD ÄR EN HALVLEDARE?

Halvledare är ett material som finns i nästan all elektronik och tillverkas mestadels av kisel. Halvledarkomponenter leder inte ström lika bra som ren metall och isolerar inte i samma utsträckning som exempelvis glas. I stället kan de kontrolleras och styras till att göra både och – och kan därmed användas som mycket små ström brytare. En enda integrerad krets eller chip kan innehålla upp till en miljard halvledarkomponenter.