Hållbarhet som hörnsten i Växjös nya anläggning

När Finnvedens Lastvagnar nu har öppnat sina nya lokaler i Växjö kan kunderna besöka en modern och lättillgänglig fullserviceanläggning. Men här finns också en tydlig hållbarhetsprofil med bland annat solceller, miljövänlig uppvärmning av lokalerna, samt återvinning av regnvatten.
Jonas Hallberg vd på Liljedahl Group Fastighets AB och Glenn Sandberg projektansvarig på Finnvedens Lastvagnar AB

Finnvedens Lastvagnar har haft en stadig tillväxt i Växjö och behovet av nya och större lokaler har ökat med tiden. För två år sedan sjösattes en nybyggnation på en tomt som är strategiskt belägen vid väg 30 i närheten av Småland Airport. Den 19 november var det dags för invigning.

– Den tidigare lokalen vid Grand Samarkand i centrala Växjö har inte legat optimalt logistiskt sett. Flytten innebär att Finnvedens Lastvagnar kan erbjuda en anläggning som är bättre anpassad för framtidens fordon och tekniker, men som också är betydligt mer lättillgänglig för kunderna, säger Jonas Hallberg, vd på Liljedahl Group Fastighets AB. I den nya anläggningen ryms service- och skadeverkstad, reservdelsförsäljning automattvätt och bromsprovningshall, samt även nybilsförsäljning och fordonsuthyrning. Huvudbyggnaden uppgår till 4 600 m² och här finns också två mindre byggnader med miljöstation och kallager.

Hållbarhet i flera led

I byggprojektet har stor hänsyn tagits till miljö och hållbarhet. Alexander Sjöberg, projektledare på Liljedahl Group Fastighets AB, konstaterar att den nya anläggningen ligger över befintliga myndighetskrav ur flera aspekter.

– Energiförsörjningen är ett exempel. Uppvärmningsbehovet tillgodoses av berg värme, men ur de 22 borrhål som gjorts för det ändamålet, kan vi även ta upp frikyla för hållbar nedkylning av lokalerna  under sommarperioden. Vi har också investerat i en solcellsanläggning på byggnadens tak, där över 300 paneler kommer att generera cirka 120 000 kWh per år. Andra miljöinriktade insatser som genomförts är återvinningssystem av regnvatten till lastbilstvätten och energisnål LED-belysning i lokalerna. På personbilsparkeringen är elbilsladdare monterat och det är även förberett för installation av laddare för lastbilar.

Ljusa dagar för personalen

Arbetsmiljön för de anställda har också planerats och uppförts med hållbarhet i fokus. – Personalens vardag är en hållbarhetsfaktor som inte får hamna i skymundan. Vi har satsat genomgående på ljusa lokaler med mycket dagsljusinsläpp, god belysning och material som är bra alternativ både när det gäller livslängd och underhåll. Samman taget skapar det en bra arbetsmiljö för alla, oavsett vilken yrkesroll man har, avslutar Jonas Hallberg.monterat och det är även förberett för installation av laddare för lastbilar.