Fyra röster om gas i tanken

För snart fyra år sedan lanserade Volvo sina första tunga lastbilar med LNG-drift. Sedan dess har intresset för drivmedlet ökat stadigt i branschen. Här delar en säljare, en mekaniker och två åkerier med sig av sina erfarenheter om LNG.

Elektriska komponenter, nybyggen, felsökningar – oavsett vad mekanikern Jimmy Hultman har som uppgift för dagen, brinner han för idéer och nya tekniker.

– Jag är en person som gillar att tänka nytt och verkligen klura på rätt lösningar, säger Jimmy, som har varit stationerad på Finnvedens Lastvagnar i Mariestad i över tio år. En ny teknik på fordonsmarknaden som han tidigt kom i kontakt med i sin yrkesroll var LNG. Då var gas ännu inte lanserat som ett drivmedelsalternativ för lastbilar.

– Vi hade hand om Litra Gas Volvolastbilar som transporterade gasen till exempelvis gjuterier som använde det för att smälta ner järn. Nästa kontakt med LNG var den första lastbilsprototypen som kom och då såg man direkt att det fanns vinning i det här, både för miljön och sett till bränslekostnader. Som mekaniker har Jimmy god insyn i tekniken och handhavandet kring LNG-fordon. – I början blev en del osäkra när de hörde orden gas och lastbil i samma mening. Det skulle vara krångligt och kanske till och med farligt. Men i själva verket är det inte någon skillnad mot att tanka diesel. Och om man har funderingar är det bara vända sig till någon av våra verkstäder så får man all information som behövs, säger Jimmy och lyfter fram två andra viktiga aspekter.

– Du får i stort sett samma prestanda med LNG som med diesel och dessutom är Volvos LNG-modeller väldigt driftsäkra. Jag har inte upplevt några direkta komplikationer med de bilar som vi har hanterat.

 

Rak väg till investering

En som tydligt märker det ökade intresset för Volvos LNG-modeller är Finnvedens Lastvagnars säljare Carl-Johan Wass. Efterfrågekurvan har gått brant uppåt det senaste året. – Åkeriernas  uppdragsgivare har höjt kraven markant när det gäller transporternas klimatpåverkan. Det har i sin tur resulterat i många förfrågningar till oss när våra kunder behöver miljövänligare alternativ,  antingen för att tillgodose befintliga uppdragsgivare eller för att de ska vara med i en upphandling. Han konstaterar också att vägen till investering oftast kan vara enklare och mindre kostsam än vad som är känt.– Klimatklivet från Naturvårdsverket kan ge ett stöd på upp till 60% av merkostnaden som tillkommer när man investerar i en gaslastbil. Och den ansökningen, som en del kanske upplever som krånglig, hjälper gasleverantörerna till med kostnadsfritt. Grovt räknat kan man säga att om du får stödet så är investeringen intjänad efter två år, tack vare de minskade bränslekostnaderna. Därefter börjar du tjäna pengar för varje mil jämfört med dieseldrivna alternativ.

 

Procab tog chansen

Procab i Nässjö har 38 fordon och verksamheten omfattar allt från småbud till bil- och släptransporter. För två år sedan utökades åkeriets fordonsflotta med tre Volvo FH 460 LNG.

– För att vara ett mindre åkeri var vi ganska tidigt ute med LNG och gjorde det lite på chans. Men samtidigt var det en intressant fordonsmodell som passade oss och vi visste att det kunde vara fördelaktig både  ekonomiskt och miljömässigt, säger Procabs vd Stefan Karlsson. För Procabs del var det inte kundkrav som drev fram investeringen, utan ett eget initiativ.  En utmaning som de har tampats med är att det inte finns någon gasstation just i Nässjö, men efter två år kan Stefan Karlsson ändå sammanfatta utfallet som positivt.

– Bortsett från någon liten barnsjukdom precis i början, har bilarna fungerat perfekt och vi har inte haft några oplanerade stopp. Vi har också sett att bränslekostnaderna blir  mindre, i synner het när du kommer upp i runt 15 000 mil per år. Då blir det stor skillnad. Från seminarium till nya fordon Med terminaler i Ljungbyhed och Travemünde, 200 anställda och 115 fordon är Eurolink ett av de större utrikesåkerierna i Sverige. En del av transporterna körs numera med fem LNG-drivna Volvo FH13.

– Vi deltog på ett Volvo-seminarium för något år sedan och fick konceptet presenterat för oss. Tidigare hade vi fått mycket positiv feedback från våra kunder att vi kör på CNG och nu var det läge att ta steget till att investera i LNG, säger Eurolinks trafikchef Anna Hansson. Många av åkeriets turer går till Tyskland där möjligheterna att tanka gas är goda.

– Där dyker det i princip upp nya gasstationer varje vecka. Sen krävs det alltid lite planering, oavsett vilket land du kör i med LNG-fordon, men med bra trafikledare och chaufförer så är det inga problem. Vi har också märkt att våra chaufförer är väldigt nöjda med de här bilarna och de känner en stolthet över att köra dem, säger Anna Hansson.