Forskningsprojektet som sätter stopp för vibrationsskador: ”Maskiner ska inte skada människor!”

Vibrationsskador är den vanligaste orsaken till arbetssjukdom i Sverige. Men nu får det vara nog. Det är dags att sätta ny standard och ställa krav på maskintillverkarna, menar vibrationsforskaren Hans Lindell. I samarbete med Finnvedens Lastvagnar testas nya maskiner med lägre vibrationer.
Owe Melin mekaniker på Finnvedens Lastvagnar utvärderar de lågvibrerande verktygen.

”Mutterdragaren är stark, men något för tung. Om handtaget hade suttit här istället hade den varit lättare att lyfta.” I Finnvedens Lastvagnars verkstad i Jönköping utvärderar mekanikern Owe Melin de lågvibrerande verktygen som de fått av tillverkaren Chicago Pneumatic. Två representanter från Chicago Pneumatic lyssnar uppmärksamt och ställer följdfrågor för att optimera verktygen till bästa standard. Verktygen är resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt och Owe Melin berättar att han märker ett ökat fokus på vibrationsskador de senaste åren.

– Under mina trettio år i branschen har bara två stycken gått i ålderspension, resten har blivit sjukskrivna i exempelvis skador från vibrationer. Jag försöker göra vissa anpassningar, som att undvika vissa verktyg och välja lågvibrerande varianter istället. Det är bra att det kommer alternativ, säger han.

Hans Lindell, vibrationsforskare

Världens största vibrationsprojekt

Forskaren Hans Lindell beskriver forskningsprojektet som världens största vibrationsprojekt vilket också till viss del visar hur lite som satsats på området globalt. Maskintillverkare så väl som användarföretag, samhällsaktörer och medicinska forskare har engagerat sig i projektet. Idag är de lågvibrerande verktygen prototyper men målet är att de ska sättas i produktion så snart som möjligt. Främst handlar det om att filtrera bort onödiga skakningar och stötar, säger Hans Lindell.

– Vibrationerna i mutterdragare uppstår när metalldelar träffar varandra. Dessa kan åtgärdas genom ett vibrationsisolerande material antingen inne i maskinen vid tillverkningen eller att det monteras på maskinen i efterhand. Det går att göra bra och effektiva maskiner utan att de skadar människor.

Romaine Lamiré, forsknings- och utvecklingsansvarig på Chicago Pneumatic

Sverige banar väg för hälsofrågor

Romain Lamiré är forsknings- och utvecklingsansvarig på Chicago Pneumatic och har under några dagar besökt flera svenska arbetsplatser. Han är övertygad om att de kommer att fortsätta minska verktygens vibrationer. Han menar också att Sverige är i framkant gällande hälsofrågor i arbetet, men att även övriga delar av världen börjar gå i samma riktning.

– Vibrationer är ett aktuellt ämne som vi kommer arbeta mer med under de kommande åren. Vi behöver skydda våra kunders hälsa genom att fortsätta utveckla branschens verktyg!

 

Om projektet

”Noll vibrationsskador” är världens största vibrationsprojekt. Målet är att med hjälp av nyutvecklad teknik och bättre användning av existerande kunskap ta bort vibrationsskadorna.

Deltagare

Maskinanvändare: Bilia Personbilar, Höganäs, Benders Sverige, Betonghåltagning i Göteborg, Finnveden Lastvagnar, Naturstenskompaniet, NCC, Swedish Rental Association, Skanska Sverige, Swimpex, Granit, Volvo Construction Equipment, Xylem Water Solutions Manufacturing  Maskintillverkare: Atlas Copco Industrial Technique, Chicago Pneumatics, Swepac, SETEK Forskningsutförare: Swerea IVF, Göteborgs universitet, Lunds universitet, RISE Acreo, Malmö Högskola, Umeå Universitet, Chalmers, RISE SP Referensgrupp: Arbetsmiljöverket, IF Metall, Teknikföretagen, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Sveriges Byggindustrier, Transportföretagen

Finansiering Projektet är finansierat av Vinnova inom Utmaningsdriven Innovation

Projektstart November 2017

Varaktighet 2,5 år

Källa: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/noll-vibrationsskador