Expertpanelen svarar:

| 2 minuters läsning
Hur påverkas din bransch av Covid-19?

Joakim Bomberg

transportchef på Gastro Food

– Precis som de flesta andra har vi blivit påverkade av covid-19. Hur branschen påverkats i sin helhet kan jag inte svara på, men Gastro Food har ökat under 2020 och 2021. Mycket beror på en ökad efterfrågan av snabb- och hämtmat  och vår största kundkrets är pizzerior och gatukök. Det är smidigt att ta med sig en pizza och fler väljer det framför att äta på restaurang idag, vilket gör att vi är väl förskonade. Det är  inte positivt med covid-19 men vårt företag har växt det senaste året. 

Oskar Herrlin

åkerichef på södra

 

– För skogsindustrin är efterfrågan på produkter så som  hygienprodukter och sågade trävaror hög, både i Sverige och globalt och har så varit under större delen av pandemin. Produktionsenheterna går för fullt och detta innebär en hög efter frågan på transporter för råvaran in och färdigvara ut. Självklart har covid-19 inneburit utmaningar i den dagliga driften utifrån en högre sjukfrånvaro osv, men vi har hittills påverkats lindrigt av detta i verksamheten.

Christer Claesson

vd på Claessons Transport

 

– Vi kör fjärr- och distributionstrafik till och från Norge samt i Sverige och märker att vissa av våra kunder har lite nedgång, vissa har ett oförändrat läge och andra har en  uppgång. Norge har dock betydligt fler restriktioner än i Sverige med högre krav på munskydd och febertest på företag. Det är vanligt att våra förare inte får vara med på flaket utan får sitta  kvar i hytten. Dessutom behöver de registrera sig för varje resa in i Norge och intyga att de inte kommer vara någon  annanstans än i hytten på sin lediga tid. Sammanfattningsvis  har vi klarat oss ganska bra och har hittills kunnat köra i samma utsträckning som tidigare.

Hur har branschen påverkats i stort av Covid-19?

Ulric Långberg

samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag

 

– Om vi jämför åkerinäringen med persontransport har vi klarat oss relativt bra. Kollektivtrafiken kör utan folk för att hålla igång, tågtrafiken är stukad och flyget är helt nere. Vi ser att de som kör för hotell, restaurang och konferensanläggningar har det största tappet. Å andra sidan exploderar hem leveranser och e-handel där de mindre lasbilarna som kör ända hem har ökat dramatiskt under pandemin. I stort sett har allt pågått ganska bra och vi ser inga stora utbrott av covid-19 hos förarna. Sjuktalen är i samma omfattning som i samhället i tort och åkerinäringen har sett till att sjukvården och samhället har fungerat. Det hade varit svårare att genomföra om låg- och mellanstadieskolorna hade varit stängda, då hade  vi i sett en större förarbrist.