Små justeringar gör stor skillnad

Christer Claesson ville hitta ett sätt att förlänga livscykeln för sina fordon och tog kontakt med Volvo Lastvagnar. Det hela resulterade i ett givande hållbarhetsprojekt som också inkluderade Finnvedens Lastvagnar.

Claesson Transport arbetar sedan tidigare med hållbarhet ur olika perspektiv och har bland annat använt sig av program varan Dynafleet sedan 2006. Deras målmedvetenhet har lett till en medelförbrukning på 3,2 l/mil.

Minskad förbrukning med 10 %

Det blir lätt fokus på att byta ut sina fordon mot miljövänligare årsmodeller med jämna mellanrum. Det är kanske inte så hållbart, funderade Christer, kanske finns det andra sätt att optimera de fordon man redan har och på så sätt öka den totala livslängden. I samarbete med Magnus Backman på Volvo Lastvagnar och Tobias Bromander samt Rolf Robertsson på Finnvedens Lastvagnar startade Christer ett hållbarhetsprojekt. Han förklarar: – Vi ville ligga före kraven från kunderna men framför allt ville vi få mer ekonomiskt och miljömässigt hållbara transporter. Med relativt enkla åtgärder lyckades vi minska bränsleåtgången med hela 10 %. Det var mer än jag förväntade mig och ett väldigt positivt resultat!

Alla kan göra något

Projektet har redan lett till en rad konkreta resultat men också flera nya idéer om hur de kan jobba vidare med axelinställning och däcksorter. Målet är att minska förbrukningen ytterligare. För  Claesson Transport har hållbarhetsprojektet enbart gett positiva resultat och på frågan om detta är något han kan rekommendera andra åkerier blir svaret tveklöst ja. – Det tar lite tid i anspråk, men alla kan göra något. Att be serviceverkstaden titta på axel inställning och uppdatera mjukvaran tar inte lång tid. Det i kombination med att coacha sina förare ger en bra, långsiktig besparing. Claesson Transport har utökat sitt förebyggande underhåll med två servicetillfällen per år och byter ut vissa komponenter innan de går sönder. Det har inneburit färre haverier och ökad säkerhet, något som också hänger ihop med hållbarhet

Inspirerar hela arbetsplatsen

Fyra lastbilar för inrikes transporter valdes ut som testobjekt. Projektet bestod av två delar; dels tittade de närmare på hur axel och hjulinställning, lufttryck och justering av luftriktare samt däcksort kunde påverka bränsleförbrukningen, dels fick förarna coachning av Magnus Backman på Volvo Lastvagnar. – Förarna tyckte att projektet var väldigt intressant och de kunde se direkt i mjukvaran hur Magnus tips konkret påverkade förbrukningen. Det ger en omedelbar insikt om hur mycket man som chaufför kan påverka, säger Christer. Coachningen handlade bland annat om vikten av planering, snarare än att köra långsamt, för att nå en snålare körning. – Förarcoachning handlar inte bara om bränsle, förarna fick också tips och idéer om hur de kunde använda bilens farthållare och växlingsautomatik samt mjukvaran på ett bra sätt. Kunskaperna smittade av sig, de andra förarna har inspirerats och arbetar numera mycket med att köra mer medvetet, berättar Christer. Företaget  kommer också att jobba vidare med förarcoachning för samtliga chaufförer.