Hallå där!

Möt Patrik Eriksson - tjänstesäljare!

Vad jobbar du med på Finnvedens Lastvagnar?

– Uppkopplade fordon. Det handlar om hur kunden kan dra nytta av all data som finns i fordonet, från bränsle- till färdskrivardata och felkoder. Jag är en typ av rådgivare för att kunden ska kunna få ut ännu mer av sina fordon.

Hur länge har du varit på företaget?

– I 23 år.

Vad driver dig i ditt arbete?

– Att hjälpa kunderna analysera data och tolka den – se mönster och samband. Det är roligt och intressant att vara i ett serviceyrke, jag får hjälpa kunderna och göra dem nöjda.

 Vad ser ni för trender inom uppkopplade fordon just nu?

– Volvo har länge arbetat med så kallad Uptime vilket innebär att minska fordonens stillestånd. Där ska vi på Finnvedens Lastvagnar kunna hjälpa kunderna och förarna på distans, till exempel genom att diagnostisera fordonen direkt på vägen. En annan spännande trend är att koppla upp efterfordon och analysera data därifrån vilket inte är lika vanligt ännu som med våra lastbilar.

Vilka möjligheter finns gällande upp kopplade fordon?

– Med uppkopplade fordon går det att bli mer effektiv och få ut mer av fordonen. Åkerierna minskar risken att förlora pengar, till exempel genom att planlägga underhåll bättre och se till att lagkraven efterlevs. Vi har också ett av Volvos största korthotell till färdskrivare, i dagsläget har vi ca 600 ”gäster” (företagskort) anslutna till vår anläggning placerad i Oskarshamn.

Vad gör du helst på fritiden?

– Jag programmerar på hobbynivå. Tekniken utvecklas hela tiden och det är roligt och inspirerande att lära sig nya saker.