Ökad tillgänglighet i uppkopplade fordon

I ett uppkopplat fordon kan verkstäderna följa din lastbil 24 timmar om dygnet. De ser direkt när det är dags för service, reparation eller underhåll. – Genom uppkopplade fordon kan vi hjälpa till snabbt och samtidigt öka flödet i verkstaden, säger Mattias Walett på Finnvedens Lastvagnar.

När serviceavtalsansvariga Mattias Walett, Johan Fredriksson och Christoffer Bromander kommer till verkstaden vet de aldrig helt säkert vad de kommer att möta.

Tillsammans med kundmottagarna har de full insyn i kundernas fordon, för när de öppnar datorn dyker lastbilarnas felmeddelanden eller varningar upp. Det kan röra sig om allt från att det är dags för komponentbyte till att miltalen ökar mer än vanligt.

– Uppkopplade fordon minskar oplanerade stopp eftersom vi har ständig koll på deras bilar. Det gör att vi kan förebygga större reparationer, samla åtgärder vid ett och samma servicetillfälle och knyta starkare band med kunderna genom en tätare kommunikation, säger Mattias Walett.

Vänta eller köra?

I dagens läge behövs ett guldserviceavtal och en årsmodell från 2014 och framåt för att koppla upp sitt fordon. Wettern Logistik har haft guldavtal i över tio år på samtliga bilar och ser det som en typ av försäkring. Logistikföretagets plog- och saltbilar behöver ofta snabb assistans när något händer och uppkopplade fordon underlättar.

– När verkstaden fjärravläser våra bilar kan de dra slutsatsen om något behöver åtgärdas akut eller om vi ska vänta till ett senare tillfälle. I vissa fall kan vi fortsätta köra tills reservdelarna har nått verkstaden och i andra fall kommer reservdelarna med taxi, säger Mathias Stenberg på Wettern Logistik.

Mathias Stenberg på Wettern Logistik

Hur fungerar serviceavtalet enligt dig?

– Jag tycker det fungertar jättebra. Om vi har ett besök på verkstaden och de inte hinner färdigt kan vi komma överens om ifall jouren ska fortsätta. När vi köper nyckelfärdiga

fordon får vi även med påbyggnaden i serviceavtalet. Då blir det aldrig någon diskussion mellan oss och verkstäderna om vad som ingår. Hela kompletta bilen är med i avtalet, med allt från drag till backkameror och hydraulik. Det är en trygghet för oss.

Mer flyt i verkstäderna

Finnvedens Lastvagnar kontaktar och stämmer av med till exempel Wettern Logistik när de ser något avvikande i fordonet. Mycket går att förutse i god tid, vilket minskar haverier, tråkiga överraskningar och väntetider i verkstaden. Det innebär också att verkstäderna kan stämma av i god tid innan vad kunderna önskar ha åtgärdat på sin service, och se till att ha reservdelarna framme när det är dags.

– Om vi redan har ett godkännande från ägaren kan vi åtgärda felen direkt under service. Genom att vi redan har koll på fordonet ligger vi steget före, och ofta kan vi dessutom finjustera detaljer för att till exempel få ner bränsleförbrukningen. Ett avtal på fyra år kan spara 4 procent bränsle.

Har ni mött någon skepsis kopplat till den här tekniska utvecklingen?

– Nej, inte alls. Igår var jag till exempel hos en kund som bor nästan fem mil till närmaste verkstad. Genom att vi kan fjärravläsa felmeddelanden slipper han åka tio mil för att vi ska undersöka fordonet. Om läget är akut kan vi planera in en tid när reservdelarna är på plats. Vi hoppas att fler avtalskunder väljer att nyttja tjänsten framöver, den underlättar för alla!

En av många tjänster

Finnvedens Lastvagnar har mer koll på kundernas fordon än någonsin. Det skapar starkare band med kunderna, samtidigt som stillestånden minskar och tillgängligheten i verkstäderna blir högre. I en transportvärld där allt snurrar på snabbare, och tillgängligheten behöver vara hög är detta steg i rätt riktning.

– Det finns många spännande digitala tjänster som underlättar för en åkares vardag. Vi rekommenderar alla att ta kontakt med närmaste anläggning för att se vad som passar bäst, avslutar Mattias Walett.