Experterna Svarar: Vad tror ni om om LNG som framtidens drivmedel?

Fredrik Landegren

vd och drivmedelsansvarig på TRB

-Vi jobbar dagligen med frågor om drivmedel och miljö inom transportbranschen. För att nå klimatmålen 2030 och 2045 kommer vi inom en överskådlig tid att behöva flera olika alternativa och hållbara drivmedel. Där tror vi att LNG, gärna flytande biogas, kommer att ha en plats bland alternativen.

Vi tror att flytande gas är ett bra alternativ för långa och tunga transporter. Vi ser och hör att det pratas mycket om elfordon även inom tunga fordon just nu. Till viss del kommer vi att köra på el i framtiden men i första hand med lättare fordon i tätort. Än finns det utmaningar med eldrivna fordon i fjärrtransporter. Att behöva tunga batterier för att klara långkörningar drar ner på lastkapaciteten vilket LNG inte gör.

Framtidens drivmedel kommer inte att bestå av ett val mellan el eller LNG. Framtidens transporter kommer att drivas av både och. Men i takt med att transportbehovet ökar behöver vi även bli mer transporteffektiva. Det räcker inte bara med att byta till hållbara drivmedel och köra på som vi gör idag. Vi tror på ett transporteffektivt samhälle med effektivare fordonslösningar och där kommer gasen att spela en roll som ett av alternativen bland framtidens drivmedel.

JONAS JÄVERT

fordonschef på Schenker Åkeri AB

– Jag ser positivt på LNG. Jag tror det är rätt väg att gå med tanke på Sveriges miljömål. På Schenker Åkeri AB vill vi vara en del på vägen mot ett hållbarare samhälle. Vi ser över vår fordonsflotta och hur vi kan bidra genom att hela tiden bli mer effektiva och minska våra utsläpp. Därför jobbar vi aktivt med att följa den utveckling som sker. Gas är ett av flera drivmedel som vi kollar på.

Bristen på tankställen gör att det blir mycket svårt för oss att gå över till gas i nuläget. Vi blir låsta av att inte kunna tanka. Samtidigt förstår jag att det är svårt att satsa på tankstationer om det inte finns något kundunderlag. Vad är hönan och vad är ägget? Antingen behövs det en större samverkan eller så får regeringen gå in och hjälpa till. Det skulle underlätta för åkeribranschens framtida satsningar på miljövänliga alternativ som LNG.

ELIN PETTERSSON

distributionsspecialist på Elgiganten

– Vi tror att någonting måste hända inom transportbranschen. Vi måste hitta alternativa bränslen, annars kommer vi aldrig nå upp till miljömålen 2030. Där ser vi LNG som ett bra alternativ på drivmedel till långväga transporter. Det står sig bra gentemot diesel där prestandan inte skiljer sig åt. Vi kommer inte satsa på endast ett alternativt drivmedel utan följer även utvecklingen av eldrivna fordon.

Som varuägare behöver vi ta ett stort ansvar i att driva utveckling av fossilfria transporter. Vårt koncept ”Logistik med hjärtat” ställer höga krav på våra samarbetspartners både när det gäller chaufförslön i nivå med rådande kollektivavtal, säkerhet, språk hos chaufförer – men även miljön. Vi vill ta ett ännu större ansvar för att hjälpa till att nå både EU-mål och de svenska miljömålen.


Vid nästa upphandling av transporttjänster siktar vi på en högre andel fossilfria transporter. I dagsläget kör många av våra samarbetspartners bilar på HVO, men inte på gas eller el. Vårt mål är att ha minsta möjliga miljöpåverkan från våra transporter.

PETER SAGEBRANT

vd på Lars-Göran Petterssons åkeri

– LNG kan fungera bra som drivmedel. Jag tror mer på LNG än till exempel komprimerad gas. Däremot tror jag att vi i  framtiden  får köra med flera olika drivmedel eftersom de miljövänliga  alternativen inte kommer att räcka till. Vi började tanka med RME år 2010 och har kört helt fossilfritt på de orter  vi kan sedan 2013. Nu  är vi intresserade av att köra en LNG­bil, men det är svårt att veta bränslekostnaderna som  förstagångsköpare. Vi vet inte om det kommer att bli en prisuppgång. Vår bransch har små marginaler där driftsekonomin  är av­ görande. Om vi står i valet och kvalet om att köra med miljövänligare bränslen får priset  inte skilja extremt mycket mellan alternativen.

Jag tror att vi kommer sätta en LNG­bil i drift ganska omgående. Vi börjar med en bil för att se hur det fungerar. Jag verkar på områden där det är brist på tankställen och där har vi en stor  utmaning för fram­tidens  LNG­transporter.