Allt fler väljer BIOLNG flytande biogas

Intresset för flytande biogas, BioLNG, ökar i takt med att det blir svårare att få tag på ren HVO. Men för att satsa på BioLNG gäller det också att rätt förutsättningar finns. – Vi samarbetar nära gasbranschen och utbudet av tankstationer har börjat växa, säger Jan Strandhede, ansvarig för introduktionen av gasbilar på Volvo Lastvagnar i Sverige.

Varje dag får Jan Strandhede frågor från intresserade kunder som vill satsa på fordon drivna av flytande natur- eller biogas. Framförallt frågar kunderna om hur planerna på tankstationer ser ut och hur stor skillnaden är att köra på gas i förhållande till diesel. LNG-motorerna i Volvo FH LNG och Volvo FM LNG presterar dock precis lika bra som de dieseldrivna.

– Våra kunder är vana vid hög prestanda. Ingen vill krypa upp för Hallandsåsen i 30 kilometer i timmen. Därför är det enormt viktigt att vi kan erbjuda samma prestanda på bilarna som drivs av BioLNG. Det kan vi idag, säger Jan Strandhede.

Våga tänka nytt

2030 ska Sverige ha minskat transportutsläppen med 70 procent sedan 2010. De senaste rapporterna visar däremot att utsläppen ökar igen. Jan Strandhede menar att tekniken för att klara omställningen redan finns tillgänglig för många åkerier. Därför är det dags att våga tänka nytt och inte fortsätta i samma hjulspår. Många av de bilar som säljs idag kommer fortfarande att rulla år 2030.

– Teknikomställningen går för långsamt. En bra start för åkerierna är att se över investeringarna i fordonsflottan och inte köpa nya dieselbilar på slentrian utan att räkna på alternativen. På så sätt ökar möjligheten att nå miljömålen och minska utsläppen. Dessutom är det en konkurrensfördel. Många transportköpare är väldigt miljömedvetna.

Sjutton BioLNG-fordon i flottan

Tommy Nordbergh Åkeri är en framstående aktör på marknaden när det kommer till fossilfria bränslen som BioLNG. I sin senaste beställning av nio bilar kompletterar de fordonsflottan till totalt sjutton BioLNG-fordon. Stefan Nordbergh menar att förutsättningarna till att välja alternativet har varit goda.

– Det utbyggda gasnätet har passat bra in på vår trafik. Vi tror på drivmedlet och genom att satsa på det tar vi ett steg från det fossila bränslet.

Medvetna kunder

Tommy Nordberghs Åkeri väljer BioLNG i huvudsak för att skona miljön. Men den framtida reduktionsplikten och kundernas krav på lägre utsläpp är andra faktorer som styr.

– Vi brinner för att optimera vår verksamhet till en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vi har medvetna kunder som också ställer krav på lägre utsläpp. Därför känns det riktigt bra att ta emot vår nya leverans, säger Stefan Nordbergh.

Utveckling kan gå fort

Transportföretaget ProCab har nyligen gjort sin första beställning av BioLNG-fordon med leverans vecka 14. ProCab ser stora fördelar med att vara i framkant med klimatsmarta transporter. Även om kunderna i nuläget inte ställer krav på fossilfria bränslen tror platschefen Stefan Karlsson att det bara är en tidsfråga.

– När kraven ökar på mer klimatsmarta transporter ser vi stora fördelar med att kunna erbjuda det direkt. Om Volvo får ett bra tryck på sina bilar och tankstationerna byggs ut tror vi att utvecklingen kommer att gå fort. Då gäller det att stå redo, säger Stefan.

Marknad för klimatsmart transport

Stefan Karlsson berättar att ProCab även har gjort beräkningar på eldrivna fordon, men att förutsättningarna såg bäst ut för BioLNG. För tillfället finns en tankstation i Jönköping som sedan kommer utökas med ytterligare en i Mjölby. Nu väntar de spänt på sin nya leverans. Efter att den är satt i drift finns det flera intressanta aspekter av att utvärdera, menar Stefan Karlsson.

– Det blir intressant att se hur marknaden ser ut för klimatsmarta transporter nu när alternativen finns. Kommer kunderna vara villiga att betala extra för fossilfria transporter? Det återstår att se.

Framtidens drivmedel

BioLNG kan komma att spela stor roll som ett av flera fossilfria alternativ av framtidens drivmedel. Det är ett av få bränslen som tar tillvara på redan förbrukat avfall som sedan går att återanvända i flera steg. Det finns också stora fördelar med att Sverige kan vara självförsörjande. Jan Strandhede på Volvo Lastvagnar är övertygad om att vi kommer se fler lastvagnar drivna med BioLNG på Sveriges vägar i framtiden.

– Det kommer fortsätta att växa, vi är fortfarande i en introduktionsfas i Sverige. På Volvo är vi övertygade om att BioLNG-bilarna kommer att bli en viktig del av vårt produkterbjudande. Allt eftersom fler tankstationer öppnar kommer det bli möjligt för fler att satsa på BioLNG. Idag finns planer på uppåt 40 tankstationer i Sverige inom bara några år.