CENTRALA FUNKTIONER

LEDNINGSGRUPP

Anna Liljedahl
VD

Telefon: 036-32 81 57
Mobil: 070-215 13 74

Maila Anna

Stefan Lundmark
Ekonomichef

Telefon: 036-32 81 62
Mobil: 072-211 74 15

Maila Stefan

Åsa Gustavsson
Regionchef Väst 

Telefon: 036-34 82 05
Mobil: 070-557 47 71

Maila Åsa

Niclas Frank
Regionchef Öst

Telefon: 0480-42 13 10
Mobil: 070-453 40 90

Maila Niclas

 

Magnus Marklinder
Regionchef Norr

Telefon: 0500-49 52 24
 Mobil: 076-777 82 04

Maila Magnus

Tina Edsmalm
HR-chef

Telefon: 036-32 81 69

Maila Tina

EKONOMI OCH IT

Stefan Lundmark
Ekonomichef

Telefon: 036-32 81 62
Mobil: 072-211 74 15

Maila Stefan

Torgny Biesért
Kreditchef

Telefon: 0470-74 83 27
Mobil: 070-678 62 63

Maila Torgny

Nivine Kraidie
Redovisningsekonom

Telefon: 036-32 81 63

Maila Nivine

Elisabeth Suneson
Redovisningsekonom

Telefon: 036-32 81 52
Mobil: 0720-84 79 73

Maila Elisabeth

Janni Farénius
Kredithandläggare

Telefon: 036-34 82 13

Maila Janni

Inger Hyllenstam
Administratör

Telefon: 036-34 82 22

Maila Inger

Christina Beckman
Administratör

Telefon: 0470-74 83 04

Maila Christina

 

Therese Christiansson
Löneadministratör

Telefon: 036-32 81 59

Maila Therese

Oscar Persson
IT-support

Telefon: 036-32 81 65

Maila Oscar

AFFÄRSUTVECKLING OCH SERVICEMARKNAD

Stefan Blomdahl
Affärsutvecklingschef

Telefon: 036-34 82 23
Mobil: 070-255 32 29

Maila Stefan

Jörgen Magnusson
MILJÖ- OCH KVALITETSKOORDINATOR

Telefon: 036-34 82 03
Mobil: 070-398 32 95

Maila Jörgen

Peter Arvidsson
Support Servicemarknad

Telefon: 036-34 82 58
Mobil: 070-811 81 40

Maila Peter

MARKNAD

FASTIGHETER

Glenn Sandberg
Projektansvarig Fastighet

Telefon: 036-34 82 14
Mobil: 070-588 09 45

Maila Glenn