CENTRALA FUNKTIONER

Johan Björnör
VD

Telefon: 036-32 81 57
Mobil: 070-354 89 12

Maila Johan

Stefan Lundmark
Ekonomichef

Telefon: 036-32 81 62
Mobil: 072-211 74 15

Maila Stefan

Åsa Gustavsson
Servicemarknadschef 

Telefon: 036-34 82 05
Mobil: 070-557 47 71

Maila Åsa

Niclas Frank
Försäljningschef

Telefon: 0480-42 13 10
Mobil: 070-453 40 90

Maila Niclas

 

Magnus Marklinder
Strategiska Projekt

Telefon: 0500-49 52 24
 Mobil: 076-777 82 04

Maila Magnus

Susanne Malmquist
HR Chef

Telefon: 036-32 81 69
 Mobil: 076-046 22 32

Maila Susanne

Christian Holmer
Servicemarknadschef Öst

Telefon: 0480-421 309
 Mobil: 0727-297 688

Maila Christian

Ulf Rudolfsson
Chef Storkunder

Telefon: 036-34 82 02
Mobil: 070-593 51 25

Maila Stefan

Sofie Mitchell
Marknadsansvarig

Telefon: 036-34 82 09
 Mobil: 076-841 13 09

Maila Sofie

Johan Fredriksson
Tjänstesäljare/avtalssupport

Telefon: 036-348 215
 Mobil: 0768-272 248

Maila Johan

Stefan Blomdahl
KMA-Chef

Telefon: 036-34 82 23
Mobil: 070-255 32 29

Maila Stefan

Mikael Petersson
Fastighets- & Inköpsansvarig

Telefon: 036-34 82 04
 Mobil: 076-542 01 05

Maila Mikael

Christoffer Bromander
Tjänstesäljare/avtalssupport

Telefon: 0515-826 36
 Mobil: 0768-482 636

Maila Christoffer

Peter Arvidsson
Reklamation & Garanti

Telefon: 036-34 82 58
Mobil: 070-811 81 40

Maila Peter

Jörgen Magnusson
Miljö- och kvalitetskoordinator

Telefon: 036-34 82 03
Mobil: 070-398 32 95

Maila Jörgen

Torgny Biesért
Kreditchef

Telefon: 0470-74 83 27

Maila Torgny

Elisabeth Suneson
Redovisningsekonom

Telefon: 036-32 81 52
Maila Elisabeth

Faton Leku
Kredithandläggare

Telefon: 036-34 82 13
Maila Faton

Therese Christiansson
Löneadministratör

Telefon: 036-32 81 59

Maila Therese

Patricia Toma
Redovisningsekonom

Telefon: 036-34 82 57

Maila Patricia

Christina Beckman
Administratör

Telefon: 0470-74 83 04

Maila Christina

 

Nivine Kraidie
Redovisningsekonom

Telefon: 036-32 81 63

Maila Nivine

Fredrik Andreasson
Redovisningsekonom

Telefon: 036-32 81 54
Maila Fredrik