Miljöpolicy

Vår verksamhet skall kännetecknas av god miljöomsorg och förebyggande åtgärder så att vår verksamhet inte påverkar miljön mer än nödvändigt. Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som ställs på vår verksamhet. Genom ständiga förbättringar så skall vi bygga upp ett förtroende hos våra kunder för vårt miljöansvar.

Läs vår Miljöpolicy

Format PDF Size 778 KB