KVALITETSPOLICY

Kristianstads Automobil Lastvagnar säljer lastbilar, underhåller och reparerar bussar och lastbilar samt tillhandahåller servicetjänster och reservdelsförsäljning. Vår verksamhet ska präglas av ett medvetet och organiserat kvalitetsarbete.

Målet för vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder, detta ska uppnås genom att leverera varor och tjänster med rätt kvalitet i rätt tid. För oss innebär kundfokus att förstå och tillfredsställa kunders behov samt att överträffa deras förväntningar.

I kvalitetsarbetet ingår att uppfylla kraven, enligt SS-EN ISO/IEC 17020, för vår ackrediterade verksamhet.

Vi strävar efter att:

  • ha ett konsekvent arbetssätt genom hela organisationen
  • kontinuerligt arbeta för att uppfylla kvalitetsmål och andra krav
  • ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet
  • fortlöpande följa upp hur nöjda våra kunder är med utförda tjänster, produkter och vår tillgänglighet.

Kristianstad 2015-05-11

Fredrik Skanse VD