Miljöpolicy

Kristianstads Automobil Lastvagnar säljer lastbilar, underhåller och reparerar bussar och lastbilar samt tillhandahåller servicetjänster och reservdelsförsäljning. Vi skall bedriva ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete med syfte att kunna erbjuda produkter och tjänster till rätt kvalitet i rätt tid, med en medveten miljöomsorg. För oss är lagkrav och föreskrifter alltid lägsta nivå i vårt miljöarbete.

Vi strävar efter att:

 

  • arbeta med miljömål och ständiga förbättringar inom miljöområdet
  • minimera verksamhetens miljöpåverkan och förebygga föroreningar i luft, mark och vatten
  • erbjuda kunder miljövänliga alternativ när det gäller fordon  
  • källsortera och omhänderta vårt avfall på ett säkert sätt
  • välja förnybara energikällor samt hushålla med energi- och naturresurser genom återvinning och effektivisering
  • hantera kemiska produkter på ett säkert sätt och välja miljövänliga alternativ
  • våra medarbetare skall känna ansvar för miljön och vara delaktiga i miljöarbetet genom fortlöpande information och utbildning.

 

Kristianstad 2015-05-11

Fredrik Skanse VD

Ladda ner ISO-certifikat Format PDF Size 194 KB