Kamerabevakningspolicy

Syftet med denna policy är att redogöra för hur KAAB ser på kamerabevakning inom sina fastigheter. KAAB har ett behov av att använda kamerabevakning i den dagliga verksamheten. Vi har antagit denna policy med beaktande av kunders och medarbetares personliga integritet.

Läs mer om vår Kamerabevakningspolicy

Ladda ner dokumentet Format PDF Size 246 KB