Miljöpolicy

Vi ska arbeta med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar för att kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet. Genom fortsatt energioptimering i vår verksamhet och egentillverkning av energi ligger vi i framkant mot nationella miljömål.