Wist Last & Buss

YKB FORTBILDNING

kl 08:00-16:00

Dispensen för att genomföra samtliga kurser på distans upphörde 31 dec 2021.

Ordinarie regelverk gäller d.v.s. max 12 timmar distansutbildning/ 5 årsperiod

Vi har alltså möjlighet att fortsatt erbjuda Online under förutsättning att man inte genomfört någon online-kurs under 2020 el. 2021.

Kontakta oss för mer info och planering.

Pris: 1 650:- vardag/1 850:- helgdag
(inkl. fika, lunch, ev. kursmaterial. Ex. moms)

Utbildningarna genomförs i samarbete med Road Partner Norden ABwww.roadpartner.se

 

Dag datum Ort Kurs DK/spec Bokningslänk
         
 

Augusti
2023

     
           
fre 18 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 19 Örebro YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
sön 27 Örebro YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
      YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
 

September
2023

     
           
Fre  1 Örebro YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör-sön 2-3 Örebro ADR Stycke Grund Bokningsformulär (eduadmin.se)
        Stycke Rep Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
sön 3 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 7 Örebro YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
         
fre 8 Västerås YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
Lör  9 Västerås YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 15 Örebro YKB  2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
16 Örebro YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 22 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 22 Uppsala YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör  23 Uppsala YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
sön 24 Örebro YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor  28 Örebro APV 1.1-1.3  Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 29 Örebro YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
 

Oktober
2023

     
           
ons-tor 4-5 Örebro ADR Stycke Grund Bokningsformulär (eduadmin.se)
        Stycke Rep Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 6 Örebro YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 6 Västerås YKB  4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör  7 Västerås YKB  3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
sön 8 Örebro YKB  3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 12 Örebro APV 1.1-1.3 + 2.1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 13 Örebro YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 13 Örebro ADR Tank Rep Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 14 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 19 Örebro YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
Fre 20 Uppsala  YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör  21 Uppsala YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 27 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör  28 Örebro YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
 

November
2023

     
           
fre 3 Örerbro YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 4 Örebro YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
sön 5 Örebro YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 9 Örebro APV Vinterväghållning Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre  10 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör-sön 11-12 Örebro ADR Stycke Grund Bokningsformulär (eduadmin.se)
        Stycke Rep Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 16 Örebro YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 17 Uppsala YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 18 Uppsala YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 23 Örebro YKB  1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 24 Västerås YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 25 Västerås YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
sön 26 Örebro YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
 

December
2023

     
lör 2 Örebro YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
      APV 1.1-1.3 + VVH Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
sön 3 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 8 Västerås YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 9 Västerås YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör-sön 9-10 Örebro ADR Stycke Grund Bokningsformulär (eduadmin.se)
      ADR Stycke rep. Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
ons 13 Örebro YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
tor 14 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
fre 15 Örebro YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
lör 16 Örebro YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
sön 17 Örebro YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
           
 

Januari
2024

     
           
tor  11 Örebro YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 12 Örebro YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 18 Örebro YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre  19 Västerås YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 20 Västerås YKB  1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
    Västerås   4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 26 Örebro YKB  4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 27 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör-sön 27-28 Örebro ADR  Stycke Grund Bokningsformulär (eduadmin.se)
      ADR Stycke rep. Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
           
 

Februari
2024

     
           
fre 2 Örebro YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 2 Uppsala YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 3 Uppsala YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
        4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
sön 4 Örebro YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 8 Örebro APV 1.1-1.3 + VVH https://app.eduadmin.se/form/afe4206c1a45ef3e/2007066?publicFormId=19ad39ea-6f9c-49bb-b0b0-e25ac11ae07b
           
fre 9 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör  10 Örebro YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
      YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 15 Örebro YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre  16 Västerås YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 17 Västerås YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör-sön 24-25 Örebro ADR  Stycke Grund Bokningsformulär (eduadmin.se)
      ADR Stycke rep. Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
ons 28 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 29 Örebro YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
 

Mars
2024

     
           
fre 1 Örebro YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 2 Örebro YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
sön 3 Örebro YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre  8 Uppsala YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 9 Uppsala YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 15 Örebro YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 16 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
sön 17 Örebro YKB 2/PT Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tis-ons 19-20 Örebro ADR  Stycke Grund Bokningsformulär (eduadmin.se)
      ADR Stycke rep. Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 21 Örebro YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 22 Västerås YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 23 Västerås YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
sön 24 Örebro YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
      YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
           
 

April
2024

     
           
Fre 5 Uppsala YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 6 Uppsala YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 12 Örebro YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 13 Örebro YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 18 Örebro YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre  19 Örebro YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 20 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 25 Örebo APV 1.1-1.3 + 2.1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 26 Västerås YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 27 Västerås YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
           
 

Maj
2024

     
           
lör-sön  4-5 Örebro ADR Stycke grund Bokningsformulär (eduadmin.se)
        Stycke rep Bokningsformulär (eduadmin.se)
sön 5 Örebro YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 9 Örebro YKB 2/PT Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 10 Uppsala YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 11 Uppsala YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 17 Örebro YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 18 Örebro YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
      YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
ons 22 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor  23 Örebro APV 1.1-1.3+2.1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 24 Västerås YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör  25 Västerås YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre  31 Uppsala YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
 

Juni
2024

     
           
lör 1 Uppsala YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör-sön 31-1 Uppsala ADR Stycke grund Bokningsformulär (eduadmin.se)
    Uppsala   Stycke rep Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
sön 2 Örebro YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
tor 6 Örebro YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre  7 Västerås YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 8 Västerås YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
        4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
ons 12 Örebro YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
tor 13 Örebro YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
fre 14 Örebro YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
lör 15 Örebro YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
sön 16 Örebro YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)

KONTAKTA OSS FÖR BOKNING

David Högfeldt

YKB-utbildare

Telefon: +46 (0)21-236 26

ykb@wistlastbuss.com

Suzanne Roos Högfeldt

YKB-ansvarig

Tel: +46 (0) 70 525 36 66

ykb@wistlastbuss.com

ADR OCH APV

ADR – Farligt gods. Dags att förnya?
- Visste du att du kan förnya ditt ADR bevis 12 månader innan det gamla går ut och då får du de återstående månaderna tillagda på ditt nya ADR intyg!
- Visste du att from 1 mars 2019 ska du skriva ett godkänt prov på Trafikverket innan ditt ADR intyg går ut för att få ett nytt ADR intyg. Prov på Trafikverket gäller för alla, oavsett om du går en ny ADR styckegods grund eller en ADR repetition!

APV – Arbete På Väg. Utför du uppdrag på Trafikverkets vägnät?
- Visste du att för att få utföra arbete på eller intill vägar där Trafikverket är väghållare måste du ha ett giltigt APV intyg utfärdat av Trafikverket. Du genomför prov på Trafikverket efter genomgången utbildning.
- Visste du att du behöver ytterligare ett giltigt APV intyg specifikt för vinterväghållning eller andra s.k. intermitenta arbeten som genomförs på Trafikverkets vägar. Detta kallades tidigare SIK.