Wist Last & Buss

YKB FORTBILDNING 2022

kl 08:00-16:00

Dispensen för att genomföra samtliga kurser på distans upphörde 31 dec 2021.

Ordinarie regelverk gäller d.v.s. max 12 timmar distansutbildning/ 5 årsperiod

Vi har alltså möjlighet att fortsatt erbjuda Online under förutsättning att man inte genomfört någon online-kurs under 2020 el. 2021.

Kontakta oss för mer info och planering.

Pris: 1 650:- vardag/1 850:- helgdag
(inkl. fika, lunch, ev. kursmaterial. Ex. moms)

 

Västerås - Uppsala - Avesta

Maj 2022              
fre 13-maj Uppsala YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
lör 14-maj Uppsala YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
        4 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
fre 27-maj Västerås YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
lör 28-maj Västerås YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
        1 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
Juni 2022              
lör 03-jun Uppsala YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
lör  04-jun Uppsala YKB  2 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
fre 10-jun Västerås YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
lör 11-jun Västerås YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
        4 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
HT 2022            
               
Augusti 2022              
fre 12-aug Västerås YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
lör 13-aug Västerås YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
      YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
lör  20-aug   YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
    Uppsala YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
September 2022              
fre 09-sep Västerås YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
lör 10-sep Västerås YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
fre 23-sep Uppsala YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
Lör 24-sep Uppsala YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
fre 30-sep Västerås YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
Oktober 2022              
Lör 01-okt Västerås YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
lör 15-okt Uppsala YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
        5 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
November 2022              
fre 11-nov Uppsala YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
lör 12-nov Uppsala YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
fre 25-nov Västerås YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
lör 26-nov Västerås YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
December 2022              
fre 02-dec Uppsala YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
lör 03-dec Uppsala YKB

2

 

Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
fre 09-dec Västerås YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
               
lör 10-dec Västerås YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)    
        1 Bokningsformulär (eduadmin.se)    

 

Utbildningarna genomförs i samarbete med Road Partner Norden ABwww.roadpartner.se

 

KONTAKTA OSS FÖR BOKNING

David Högfeldt

YKB-utbildare

Telefon: +46 (0)21-236 26

ykb@wistlastbuss.com

Suzanne Roos Högfeldt

YKB-ansvarig

Tel: +46 (0) 70 525 36 66

ykb@wistlastbuss.com

ADR OCH APV

ADR – Farligt gods. Dags att förnya?
- Visste du att du kan förnya ditt ADR bevis 12 månader innan det gamla går ut och då får du de återstående månaderna tillagda på ditt nya ADR intyg!
- Visste du att from 1 mars 2019 ska du skriva ett godkänt prov på Trafikverket innan ditt ADR intyg går ut för att få ett nytt ADR intyg. Prov på Trafikverket gäller för alla, oavsett om du går en ny ADR styckegods grund eller en ADR repetition!

APV – Arbete På Väg. Utför du uppdrag på Trafikverkets vägnät?
- Visste du att för att få utföra arbete på eller intill vägar där Trafikverket är väghållare måste du ha ett giltigt APV intyg utfärdat av Trafikverket. Du genomför prov på Trafikverket efter genomgången utbildning.
- Visste du att du behöver ytterligare ett giltigt APV intyg specifikt för vinterväghållning eller andra s.k. intermitenta arbeten som genomförs på Trafikverkets vägar. Detta kallades tidigare SIK.