Wist Last & Buss

YKB FORTBILDNING

kl 08:00-16:00

Dispensen för att genomföra samtliga kurser på distans upphörde 31 dec 2021.

Ordinarie regelverk gäller d.v.s. max 12 timmar distansutbildning/ 5 årsperiod

Vi har alltså möjlighet att fortsatt erbjuda Online under förutsättning att man inte genomfört någon online-kurs under 2020 el. 2021.

Kontakta oss för mer info och planering.

Pris: 1 650:- vardag/1 850:- helgdag
(inkl. fika, lunch, ev. kursmaterial. Ex. moms)

Utbildningarna genomförs i samarbete med Road Partner Norden ABwww.roadpartner.se

 

Dag datum Ort Kurs DK/spec Bokningslänk
           
  Mars 2023        
           
fre 24-mar Västerås YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
Lör  25-mar Västerås YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
        1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
  April 2023        
           
fre 14-apr Uppsala YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 15-apr Uppsala YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
sön 16-apr Uppsala YKB Gimo exkl.  
           
fre 28-apr Västerås YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 29-apr Västerås YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
  Maj 2023        
           
fre 12-maj Uppsala YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 13-maj Uppsala YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 26-maj Västerås YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 27-maj Västerås YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
  Juni 2023        
           
fre 02-jun Uppsala YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör  03-jun Uppsala YKB  4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör  03-jun Uppsala ADR Grund Bokningsformulär (eduadmin.se)
      ADR rep   Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 09-jun Västerås YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 10-jun Västerås YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
        4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
  Augusti2023        
           
fre 11-aug Västerås YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 12-aug Västerås YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
      YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 25-aug Uppsala YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör  26-aug Uppsala YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
  September 2023        
           
fre 08-sep Västerås YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 09-sep Västerås YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 22-sep Uppsala YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
Lör 23-sep Uppsala YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
  Oktober 2023        
           
fre 06-okt Västerås YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 07-okt Västerås YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 20-okt Uppsala YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 21-okt Uppsala YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
  November 2023        
           
fre 17-nov Uppsala YKB 3 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 18-nov Uppsala YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
fre 24-nov Västerås YKB 2 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 25-nov Västerås YKB 5 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
  December 2023        
           
fre 08-dec Västerås YKB 1 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           
lör 09-dec Västerås YKB 4 Bokningsformulär (eduadmin.se)
           

KONTAKTA OSS FÖR BOKNING

David Högfeldt

YKB-utbildare

Telefon: +46 (0)21-236 26

ykb@wistlastbuss.com

Suzanne Roos Högfeldt

YKB-ansvarig

Tel: +46 (0) 70 525 36 66

ykb@wistlastbuss.com

ADR OCH APV

ADR – Farligt gods. Dags att förnya?
- Visste du att du kan förnya ditt ADR bevis 12 månader innan det gamla går ut och då får du de återstående månaderna tillagda på ditt nya ADR intyg!
- Visste du att from 1 mars 2019 ska du skriva ett godkänt prov på Trafikverket innan ditt ADR intyg går ut för att få ett nytt ADR intyg. Prov på Trafikverket gäller för alla, oavsett om du går en ny ADR styckegods grund eller en ADR repetition!

APV – Arbete På Väg. Utför du uppdrag på Trafikverkets vägnät?
- Visste du att för att få utföra arbete på eller intill vägar där Trafikverket är väghållare måste du ha ett giltigt APV intyg utfärdat av Trafikverket. Du genomför prov på Trafikverket efter genomgången utbildning.
- Visste du att du behöver ytterligare ett giltigt APV intyg specifikt för vinterväghållning eller andra s.k. intermitenta arbeten som genomförs på Trafikverkets vägar. Detta kallades tidigare SIK.