Wist Last & Buss

Volvo

Ett år med malmbilarna i Kaunisvaara

Skytteltrafik dygnet runt 365 dagar om året i tunga transporter med en totalvikt upp till 90 ton. Malmtransporterna i Kaunisvaara i Pajala är ett unikt kunduppdrag för Wist Last & Buss.
Trettio ekipage tillhör den omfattande malmgruvan i Kaunisvaara.
Trettio ekipage tillhör den omfattande malmgruvan i Kaunisvaara.

I järnmalmsgruvan i Kaunisvaara råder full aktivitet. Här bryts och processas järnmalm i flera steg till att bli till ett mjukt järnmalmskoncentrat, finare än vetemjöl. Sedan drygt ett år tillbaka har Wist Last & Buss trafikerat sträckan mellan järnmalmsprocessens sista steg till avlämning i Pitkäjärvi för vidare järnvägstransport till Narvik. Från Narvik når det omtyckta koncentratet stålverk i Europa och Asien.

– Mig veterligen finns ingen transport i Sverige eller Europa med en totalvikt på 90 ton. Det ställde höga krav på oss som leverantör. Vi levererade sju bilar första dagen och idag är vi uppe i trettio ekipage, säger Gunnar Hansson på Wist Last & Buss.

Dynafleet hjälper till

Bilarna har operationell leasing och beräknar att nå upp till 37 000 mil per år. Var fjortonde minut syns en bil på vägsträckan. Med viktdispensen från Trafikverket kommer dessutom ett stort ansvar. Där är Dynafleet ett bra hjälpmedel.

– Genom Dynafleet går det att enkelt hålla koll på körningarna. Det går till exempel att se att avstånden mellan fordonen är rätt, följa bränslenivåerna, se chaufförernas körtid och logga fordonets behov av service och reparationer, säger Gunnar Hansson.

Var fjortonde minut passerar en av Kaunisirons malmbilar vägsträckan Pitkäjärvi–Kaunisvaara. Var fjortonde minut passerar en av Kaunisirons malmbilar vägsträckan Pitkäjärvi–Kaunisvaara.

Nya arbetstillfällen

Malmtransporterna i Kaunisvaara har gett ringar på vattnet, vilket lett till att Wist Last & Buss bland annat kunnat utveckla verkstaden i Pajala. Det har inneburit fler arbetstillfällen till bygden och att en ny verkstad har även startats upp i den närliggande orten Junosaundo.

– Vi har lagt otroligt mycket tid på detta och är väldigt glada över verksamheten. Våra medarbetare på verkstäderna får säkrade arbetsinkomster vilket gynnar lokalsamhället. Det är klart att uppdraget har sina utmaningar och att det händer saker längs med vägen. När vi började fanns det inga ramar för den här typen av uppdrag, utan vi har skapat dem efter hand. Det går att hitta lösningar på allt. Överlag har det varit ett väldigt fungerade projekt som gått från idé till verklighet, säger Gunnar Hansson.