Wist Last & Buss

Volvo

Ny lastbilslyft ökar verkstadens flexibilitet

Under våren 2019 trädde en nykomling in i Wist verkstad i Luleå. Den unika lyften lyfter hela ekipage på upp till 35 ton/lyft vilket ger ett bättre flöde i verkstaden.
Den nya lyften lyfter verkstadens arbete i Luleå.
Den nya lyften lyfter verkstadens arbete i Luleå.

När tankarna dras till en lastbilsverkstad tänker nog de flesta på en lastbilsgrop där mekanikerna utför sina arbeten. Men nu har Wist Last & Buss investerat i en lastbilslyft som gör att mekanikerna kommer upp från gropen till golvet. 

– Jag är positivt överraskad. Vi blir mer flexibla när vi kan ta in och lyfta hela ekipage, både lastade och olastade. Dessutom kan vi justera arbetshöjden för att få en optimal arbetsställning, säger mekanikern Peter Innala.

Mekanikerna är positivt överraskade över flexibiliteten som den nya lyften ger. Mekanikerna är positivt överraskade över flexibiliteten som den nya lyften ger.

Underlättar dagligt arbete

För kunderna innebär det en ökad flexibilitet där Wist Last & Buss kan serva eller reparera lastbilen och släpet samtidigt. Lyften gör att alla delar blir mer lättåtkomliga kan leda till en mer effektiv service eller reparation. Vintertid kan mekanikerna också enkelt spola bort snön som samlas under lastbilen för att komma åt och genomföra sitt arbete direkt. 

– Lyften underlättar vårt dagliga arbete i verkstaden. Vi behöver vara noggranna med att hålla rent i och omkring, men så är det överallt på verkstaden. Framförallt är det skönt att slippa krypa på golvet för att komma åt vissa delar. Vi skickar bara upp ekipaget i luften och så kan vi utföra vårt arbete, säger Peter Innala.

Lastbilens delar blir mer åtkomliga. Lastbilens delar blir mer åtkomliga.