Wist Last & Buss

Här kan du ladda ned vår logotyp om den ska användas vid t.ex. sponsringssamarbeten eller andra situationer. Du hittar också en profilmanual som beskriver hur logotypen får användas.

Uppstår det några tveksamheter om vilket format ni ska använda, eller hur ni får använda den så kan ni kontakta vår marknadsavdelning på marknad@wistlastbuss.com så hjälper vi er.

Logotypen ska i första hand användas i det blå utförandet. Endast om detta inte är lämpligt enligt profilmanualen kan svart eller vit användas. Inga andra färger är tillåtna för logotypen.

Det runda Wist-märket används endast efter överenskommelse med oss.

Typsnitt: