Wist Last & Buss

Volvo
Fakturering/Leverantörsinformation

FAKTURERING/LEVERANTÖRSINFORMATION

Klicka här för faktureringsuppgifter till oss (PDF)
Vid frågor rörande Leverantörsadm./leverantörsreskontra, kontakta:
Telefon: 063-16 26 10
Mail: ascendo-gruppen@perssoninvest.se
Vid frågor rörande Kreditadministration/Kundreskontra, kontakta:
Telefon: 063-16 26 50
Mail: kreditadm@perssoninvest.se

Administreras av Persson Invest Ekonomipartner AB