Wist Last & Buss

Volvo
Centrala funktioner

Välkommen till våra

Centrala funktioner

Vi är ett antal personer som inte arbetar med en specifik ort eller anläggning utan arbetar med funktioner som är gemensamma för hela vår verksamhet.
Arbetsplatsmässigt är vi utspridda på flera orter, men många av oss rör oss också mellan våra anläggningar så du kan träffa på oss även på din Wist-ort.

Fakturerings- och leverantörsinformation

CENTRALA FUNKTIONER

Mats Karlsson Ek

Mats Karlsson Ek
VD
Telefon: +46 (0)21-236 30
mats.karlssonek@wistlastbuss.com

Hans Blomstedt

Hans Blomstedt
Regionchef Syd
Telefon: +46(0)18-68 51 53
hans.blomstedt@wistlastbuss.com

Mattias Widén

Mattias Widén
Kvalitets- och miljöansvarig
Telefon: +46 (0)63-14 94 73
mattias.widen@wistlastbuss.com

Daniel Rogner

Daniel Rogner
Projekt Verkstadsutveckling
Telefon: +46(0)90-17 95 80
daniel.rogner@wistlastbuss.com

 

Bertil Larsson

Bertil Larsson
Avtalsansvarig
Telefon: +46 (0)6314 94 76
bertil.larsson@wistlastbuss.com

Dan Carlsson

Dan Carlsson
Regionchef Norr
Telefon: +46 (0)920-21 77 51
dan.carlsson@wistlastbuss.com

Tobias Eriksson

Tobias Eriksson
Controller
Telefon: +46 (0)63-57 41 43
tobias.eriksson@wistlastbuss.com

Kari Lenvik Althin

Kari Lenvik Althin
Verksamhetsutveckling
Telefon: +46 (0)70-384 94 92
kari.lenvik-althin@wistlastbuss.com

Mattias Dahlgren

Mattias Dahlgren
Marknadsansvarig
Telefon: +46 (0)21236 20
OBS! Förfrågningar om annonsering hänvisas till min kollega Christer Forsgren.
mattias.dahlgren@wistlastbuss.com

Ingela Hansson

Ingela Hansson
Leveransadministration
+46 (0)63-14 94 95
ingela.hansson@wistlastbuss.com

 

Joakim Hansson

Joakim Hansson
Regionchef Mitt
Telefon: +46 (0)63-14 94 96 
joakim.hansson@wistlastbuss.com
      

Maria Rosendal

Maria Rosendal
Controller
Telefon: +46 (0)21-236 27
maria.rosendal@wistlastbuss.com

Johan Zörestam

Johan Zörestam
Verksamhetsutvecklare
Telefon: +46 (0)920-21 77 56
johan.zorestam@wistlastbuss.com

Christer Forsgren

Christer Forsgren
Marknadskommunikation

Telefon: +46 (0)90-17 95 71
christer.forsgren@wistlastbuss.com

Eva Malmborg

Eva Malmborg
Leveransadministration
Telefon: +46(0)21-236 25
eva.malmborg@wistlastbuss.com

 

Bengt Lundberg

Bengt Lundberg
Lager och logistikansvarig
Telefon: +46(0)90-17 95 79
bengt.lundberg@wistlastbuss.com

Ulf Eriksson

Ulf Eriksson
Reklamationsansvarig
Telefon: +46(0)90-17 95 19
ulf.eriksson@wistlastbuss.com

Johnny Karlsson

Johnny Karlsson
Tjänsteansvarig
Telefon: +46 (0)21-236 23
johnny.karlsson@wistlastbuss.com

Karin Svensson

Karin Svensson
Säljstöd tjänster
Telefon: +46(0)63-14 94 46
karin.svensson@wistlastbuss.com

Mattias Arvidsson

Mattias Arvidsson
Utbildningsadministration
Telefon: +46 (0)21-236 32
mattias.arvidsson@wistlastbuss.com

MAGNUS DAMSTEDT

Magnus Damstedt
Supporttekniker buss

Telefon: +46 (0)63-14 94 78
magnus.damstedt@wistlastbuss.com

Fredrik Öjhammar

Fredrik Öjhammar
Supporttekniker lastbilar
Telefon: +46 (0)910-73 86 32
fredrik.ojhammar@wistlastbuss.com

VÅRA ANLÄGGNINGAR

Senaste pressreleasen