Centrala funktioner

Välkommen till våra

Centrala funktioner

Vi är ett antal personer som inte arbetar med en specifik ort eller anläggning utan arbetar med funktioner som är gemensamma för hela vår verksamhet.

Arbetsplatsmässigt är vi utspridda på flera orter, men många av oss rör oss också mellan våra anläggningar så du kan träffa på oss även på din Wist-ort.

 

Fakturerings- och leverantörsinformation