Wist Last & Buss investerar i Gällivare

Wist Last & Buss investerar i Gällivare

Wist Last & Buss nya anläggning i Gällivare kommer att få ett liknande utseende som den senast byggda anläggningen i Avesta som ni ser här på bilden. Anläggningen i Avesta invigdes 2015.

Sedan 1969 har lastbilsverkstad bedrivits i Wist Last & Buss lokaler på bilvägen i Gällivare. Förutom en ombyggnad 1977 har inga större förändringar gjorts i lokalerna.

Verksamheten har med tiden vuxit ur lokalerna och fordonen har blivit fler, längre och högre. Även antalet anställda har med tidens gång ökat.

- Vi tror på Gällivare, och gör en nysatsning och investerar i en helt ny anläggning säger Mats Karlsson Ek, VD för Wist Last & Buss AB. Investeringen förbättrar tillgängligheten för kunderna och säkrar arbetstillfällen i Gällivare.

Gällivare är en transportintensiv ort som domineras av gruvindustrin och dess kringliggande verksamheter. Det finns lokala åkerier som har en stark ställning vilket gör att vi med tillförsikt ser på framtiden för vår verksamhet i orten. Lokaliseringen sker i samband med Gällivare kommun och den nya anläggningen byggs strax bredvid den gamla som har en mycket attraktiv placering.

Anläggningen omfattar verkstad, butik för reservdelsförsäljning samt försäljning av nya och begagnade lastbilar och bussar. Verkstaden är även ackrediterad för att bl.a. släcka besiktnings-2:or. Antalet sysselsatta är 26 personer som arbetar i skift mellan 06:00-23:30 på vardagar.

Mats Karlsson Ek säger - Med den nya anläggningen kommer vi att ännu bättre kunna möta våra kunders önskemål. Exempelvis kommer vi installera helt ny utrustning för att med laser kontrollmäta fordonens axlar för att sedan kunna justera in dessa. Felaktigt inställda axlar ökar både bränsleförbrukningen och miljöpåverkan.

De nya lokalerna innebär också en modernare reservdelshantering. Med automatiserade lagerautomater som automatisk plockar fram rätt hyllplan med det reservdelsnummer som begärts fås en optimal lageryta och säkrare lagersaldon. – Det blir ett helt nytt arbetssätt för oss att plocka in och ut reservdelar ur lagret och vi får mycket bättre koll på lagret säger Johnny Larsson, teamledare för reservdelar i Gällivare.

- För alla oss som arbetar här i Gällivare är detta något otroligt stort och roligt att få vara med om. Vi kan vara med och påverka hur lokalerna ska se ut och fungera så att vi får det precis som vi vill ha det säger Håkan Darehed som tidigare arbetat som säljare och som nu är projektledare för bygget för Wist Last & Buss i Gällivare.

Fakta om nya anläggningen:

  • En investering på ca 32 milj. Kr
  • Markyta: ca 10 000-12 000 kvm
  • Byggnad: ca 1400 kvm verkstad, kontor och försäljningslokaler
  • Antal anställda: 26 (fordonssäljare, mekaniker, reservdelssäljare samt lokal ledning)
Studiebesök i Avesta

Studiebesök i Avesta, den senast byggda anläggningen som invigdes 2015. Från Vänster: Mats Karlsson Ek-VD, Patrik Olofsson-eftermarknadschef i Gällivare, Lars Reimfors-eftermarknadschef i Avesta, Johnny Larsson-teamledare reservdelar i Gällivare, Håkan Darehed-projektledare i Gällivare.

Studiebesök i Avesta

Studiebesök i Avesta, den senast byggda anläggningen som invigdes 2015. Från vänster: Lars Reimfors-eftermarknadschef i Avesta, Håkan Darehed-Projektledare i Gällivare, Mats Karlsson Ek-VD.

Studiebesök

Studiebesök i Avesta, den senast byggda anläggningen som invigdes 2015. Från vänster: Mats Karlsson Ek-VD, Lars Reimfors-eftermarknadschef i Avesta, Håkan Darehed-projektledare i Gällivare, Johnny Larsson-teamledare reservdelar Gälllivare

Studiebesök i Avesta

Studiebesök i Avesta, den senast byggda anläggningen som invigdes 2015. Från vänster: Mats Karlsson Ek-VD, Johnny Larsson-teamledare reservdelar i Gällivare, Patrik Olofsson-eftermarknadschef i Gällivare, Håkan Darehed-projektledare i Gällivare.

Är du reporter/journalist/bloggare och vill skriva om detta i din tidning eller annat media? Se vår sida på mynewsdesk där du förutom ovanstående text även hittar högupplösta bilder att använda. http://www.mynewsdesk.com/se/wist-last-och-buss/