Wist i Västerås vinner "VAS dealer of the year 2014"

Volvos servicetjänst Volvo Action Service (VAS) är en service som erbjuds dygnet runt för lastbilar som råkar ut för driftstörningar ute på vägarna. På Wist i Västerås bemannas jourbilen dygnet runt, året runt, av tre mekaniker.
Jens Färdigsson, Ronny Bergsköld och Emil Stoltz, VAS-mekaniker i Västerås.

Jens Färdigsson, Ronny Bergsköld och Emil Stoltz, VAS-mekaniker i Västerås.

Under 2014 ryckte bilen ut 202 gånger för att utföra service på fältet. Detta gjordes anmärkningsvärt snabbt och effektivt. Genomsnittstiden för jourtjänsten i Västerås är nämligen 355 minuter, i hela Sverige ligger genomsnittet på betydligt högre 747 minuter. Detta, samt att mekanikerna har ”tagit sig an varje uppdrag med en positiv attityd mot både kunder och kollegor på callcentret i Gent” som Volvo uttrycker det i ett pressmeddelande, gjorde att Wist i Västerås vann det prestigefulla priset ”VAS Dealer of the Year 2014”. Det prestigefulla priset delas ut vid en prisceremoni, VAS Award, i Bryssel/Gent i slutet av april.

 

Emil Stoltz ute på VAS-uppdrag

Emil Stoltz ute på VAS-uppdrag