Branschen vill ha fler kvinnliga lastbilsmekaniker

Under 2013 tog Vilhelmina Lärcentrum i nära samarbete med Wist Last & Buss fram en utbildning till lastbilsmekaniker. Branschen behöver fler kompetenta mekaniker och man ser gärna att fler kvinnor söker sig till yrket.
Emma Norling

När utbildningen skulle planeras hade Vilhelmina Lärcentrum en tät dialog med Wist Last & Buss. Målet var att få en så bred bild som möjligt av de krav branschen ställer på framtidens mekaniker. Därefter tog man kontakt med Skolverket, visade att man levde upp till de kriterier som gäller och ansökte om att få starta en lärlingsutbildning.

Rätt kunskaper för branschen

För den som ska utbilda sig till lastbilsmekaniker är det en trygghet att veta att man får både den teoretiska och praktiska grund som krävs för att kunna få jobb efteråt. Den 20 veckor långa utbildningen är därför en lärlingsutbildning med 30 % teori på Malgomajskolan och 70 % som lärling ute på en verkstad.

– Det kom vi fram till var den bästa kombinationen berättar Roger Lindblad som är lärare på utbildningen. På så sätt får eleverna goda grundkunskaper om hur en lastbil är uppbyggd och fungerar. Det är ju väldigt viktigt att man som färdig mekaniker lever upp till de krav som branschen ställer och därmed kan få jobb.

 

Roger Lindblad, Konrad Edman och Johan

Roger Lindblad, Konrad Edman och Johan

Teori och praktik varvas

Teorin består av två kurser som båda är utarbetade av skolverket: Reparation av lastbilar och mobila maskiner samt Maskin- och lastbilsteknik. Eleverna får betyg enligt samma system som gymnasieelever. Teoripassen varvas med praktik på olika stationer på skolan så att man hela tiden får prova sina kunskaper. 

– Man behöver framförallt vara praktiskt lagd men även teoretiskt intresserad. Det är en del teoretiska kunskaper att gå igenom för att lära sig hur en lastbil fungerar, säger Roger. Vi går igenom konstruktion och funktion samt mekanik, elektronik, pneumatik och hydraulik. 

Dagens lastbilsteknik handlar också mycket om el- samt datorkunskap för att kunna avläsa rätt och hitta fel.

Gunilla Esteby, elev 2015, med handledare

Gunilla Esteby, elev 2015, med handledare

Lärlingsplats på en verkstad

Utöver teorikurserna på skolan är majoriteten av tiden förlagd som lärlingsutbildning ute på en verkstad. Många av eleverna har sin lärlingsperiod på någon av Wists anläggningar runtom i landet eller i Trondheim.

Under lärlingsperioden har man en egen handledare ute på verkstaden som dels är intresserad av att arbeta med lärlingar och dels har gått en handledarutbildning på skolan. Alla elever har också en egen kontaktperson på skolan som gör besök ute på verkstäderna samt stämmer av via telefon så att allt är bra och fungerar som det ska.

– Eftersom vi har tagit fram konceptet tillsammans är alla engagerade och intresserade av att ge eleverna en bra utbildning. Dessutom är man som regel två lärlingar på samma verkstad, något som många upplever som extra positivt. 

Systemet att komma ut två och två fungerar bra tycker Roger. Tanken är att de ska kunna hjälpa varandra och utvecklas tillsammans. Det är också enklare att våga ställa frågor om man kommer tillsammans.

Verkstäderna har utvecklats

Lärlingsperioden är mycket värdefull för utbildningen som helhet. För många elever är det första gången man är ute på en lastbilsverkstad och det är viktigt att man får känna på yrket. De flesta elever brukar reagera med förvåning över hur rent och fint det är jämfört med förväntningarna. Många uttrycker också att det inte är lika tungt och smutsigt som de trodde.

– Det har ju skett en ganska stor utveckling på verkstäderna och dagens mekanikeryrke ser annorlunda ut än för tio-femton år sedan säger Roger.

Under utbildningens gång har man delprov i teori medan de praktiska kunskaperna bedöms regelbundet av handledarna och lärarna så att alla elever har de kunskaper som behövs. Efter avslutad utbildning med godkända betyg får man ett intyg och diplom på att man gått lärlingsutbildningen. Sedan är man redo att börja söka arbete som lastbilsmekaniker.

 

Avslutning för 2015 års elever, samt lärare och Wist-personal

Avslutning för 2015 års elever, samt lärare och Wist-personal

Fyra snabba frågor till Roger Lindblad:

Vad kostar det att gå utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri, den likställs med annan vuxenutbildning. Däremot blir det kostnader för mat, husrum och resor. 

Hur kommer man till Vilhelmina?

Det går tåg till Östersund, Umeå eller Luleå och sedan buss till Vilhelmina. Det går också bra att ta flyget eftersom Vilhelmina har flygplats. Många elever samåker i bil.

Hur bor man?

Det finns ett vandrarhem i Vilhelmina där de flesta elever brukar bo.

Hur fixar man boende på lärlingsplatserna, exempelvis i Trondheim?

Om man inte själv har en lösning brukar Vilhelmina Lärcentrum kunna hjälpa till att hitta en. Just i Trondheim brukar det gå bra. De har ett vandrarhem alldeles intill lärlingsplatsen.

Har du fler frågor, kontakta gärna studievägledaren på Vilhelmina Lärcentrum, Annmari Jonsson: 0940-146 04, annmari.jonsson@vilhelmina.se

Ovanstående artikel publicerades först 2015-11-27, publiceringsdatumet har uppdaterats när vi har uppdaterat artikeln inför 2017 års utbildningar.