YKB Fortbildning våren 2020

kl 08:00-16:00

Pris: 1 450:- vardag/1 750:- helgdag
(inkl. fika, lunch, ev. kursmaterial. Ex. moms)

Västerås - Uppsala

         
Mars Veckodag Delkurs Ort  
20 Fredag
2 - Trygga Transporter
Västerås Boka direkt
         
21 Lördag
3 - Transportbranschen och lagstiftningen
Västerås Boka direkt
    5 - Säker körning och kundfokus
Västerås Boka direkt
         
27 Fredag
3 - Transportbranschen och lagstiftningen Uppsala Boka direkt
         
28 Lördag 4 - Hälsa och Ergonomi
Uppsala Boka direkt
         
April dag Delkurs Ort  
3 Fredag
4 - Hälsa och Ergonomi
Uppsala Fullbokad
Detta kurstillfälle är fullbokat, kontakta oss
       
för reservplats eller förslag på annat tillfälle.        
         
18 Lördag
3 - Transportbranschen och lagstiftningen Västerås Boka direkt
      Västerås Boka direkt
         
24 Fredag
APV Arbete på väg 1.1-2.1
Västerås Boka direkt
         
25 Lördag 1 - Effektiv körning Uppsala Boka direkt
    3 - Transportbranschen och lagstiftningen Uppsala Boka direkt
         
28-29 (2 dagar) Tisdag-onsdag ADR Farligt gods - Stycke grund
Västerås Boka direkt
28-29 (2 dagar) Tisdag-onsdag ADR Farligt gods - Stycke rep Västerås
Boka direkt
         
Maj dag Delkurs Ort  
9 Lördag 5 - Säker körning och kundfokus Västerås Boka direkt
    2 - Trygga Transporter Västerås Boka direkt
         
12-13 (2 dagar) Måndag-tisdag ADR Farligt gods- Stycke grund Uppsala Boka direkt
12-13 (2 dagar) Månda-tisdag
ADR Farligt gods - Stycke rep Uppsala Boka direkt
         
14 Onsdag
APV Arbete på väg 1.1-2.1 Uppsala Boka direkt
         
22 Fredag 1 - Effektiv körning Uppsala Boka direkt
         
23 Lördag 3 - Transportbranschen och lagstiftningen Uppsala Boka direkt
    5 - Säker körning och kundfokus Uppsala Boka direkt
         
29 Fredag 3 - Transportbranschen och lagstiftningen Västerås Boka direkt
         
30 Lördag 1 - Effektiv körning Västerås Boka direkt
      Västerås Boka direkt
         
(Med reservaton för felskrivning och förändring)
       

Utbildningarna genomförs i samarbete med Road Partner Norden AB - www.roadpartner.se

ADR och APV

ADR – Farligt gods. Dags att förnya?

- Visste du att du kan förnya ditt ADR bevis 12 månader innan det gamla går ut och då får du de återstående månaderna tillagda på ditt nya ADR intyg!

- Visste du att from 1 mars 2019 ska du skriva ett godkänt prov på Trafikverket innan ditt ADR intyg går ut för att få ett nytt ADR intyg. Prov på Trafikverket gäller för alla, oavsett om du går en ny ADR styckegods grund eller en ADR repetition!

APV – Arbete På Väg. Utför du uppdrag på Trafikverkets vägnät?

- Visste du att för att få utföra arbete på eller intill vägar där Trafikverket är väghållare måste du ha ett giltigt APV intyg utfärdat av Trafikverket. Du genomför prov på Trafikverket efter genomgången utbildning.

- Visste du att du behöver ytterligare ett giltigt APV intyg specifikt för vinterväghållning eller andra s.k. intermitenta arbeten som genomförs på Trafikverkets vägar. Detta kallades tidigare SIK.