YKB Fortbildning hösten 2020

kl 08:00-16:00

Pris: 1 450:- vardag/1 750:- helgdag
(inkl. fika, lunch, ev. kursmaterial. Ex. moms)

Västerås - Uppsala

September 2020          
           
Dag Datum Ort Kurs DK/spec Bokningslänk
           
fre 11-sep Västerås YKB 3 Boka kursen
           
lör 12-sep Västerås YKB 3 Boka kursen
      YKB 4 Boka kursen
           
fre 25-sep Uppsala YKB 3 Boka kursen
           
lör 26-sep Uppsala YKB 1 Boka kursen
        4 Boka kursen
           
tis 29-sep Västerås ADR Stycke Grund Boka kursen
ons 30-sep   2 dgr Stycke Rep Boka kursen
           
Oktober 2020        
Dag Datum Ort Kurs DK/spec Bokningslänk
           
fre 09-okt Västerås YKB 4 Boka kursen
           
lör 10-okt Västerås YKB 1 Boka kursen
        2 Boka kursen
           
fre 16-okt Uppsala YKB 4 Boka kursen
        online  
           
lör 17-okt Uppsala YKB 1 Boka kursen
        2 Boka kursen
           
fre 23-okt Västerås APV 1.1-2.1 Boka kursen
           
lör 24-okt Västerås YKB 3 Boka kursen
      YKB 5 Boka kursen
           
November 2020        
Dag Datum Ort Kurs DK/spec Bokningslänk
           
tis 03-nov Uppsala ADR Stycke Grund Boka kursen
ons 04-nov   2 dgr Stycke Rep Boka kursen
        5  
           
lör 07-nov Västerås YKB 1 Boka kursen
           
fre 13-nov Västerås YKB 2 Boka kursen
           
lör 14-nov Västerås YKB 4 Boka kursen
           
fe 20-nov Uppsala YKB 3 Boka kursen
        5 Boka kursen
           
lör 21-nov Uppsala YKB 4 Boka kursen
           
lör 28-nov Västerås YKB 3 Boka kursen
           
  December 2020      
lör 05-dec Västerås YKB 5 Boka kursen
        4 Boka kursen

Utbildningarna genomförs i samarbete med Road Partner Norden AB - www.roadpartner.se

ADR och APV

ADR – Farligt gods. Dags att förnya?

- Visste du att du kan förnya ditt ADR bevis 12 månader innan det gamla går ut och då får du de återstående månaderna tillagda på ditt nya ADR intyg!

- Visste du att from 1 mars 2019 ska du skriva ett godkänt prov på Trafikverket innan ditt ADR intyg går ut för att få ett nytt ADR intyg. Prov på Trafikverket gäller för alla, oavsett om du går en ny ADR styckegods grund eller en ADR repetition!

APV – Arbete På Väg. Utför du uppdrag på Trafikverkets vägnät?

- Visste du att för att få utföra arbete på eller intill vägar där Trafikverket är väghållare måste du ha ett giltigt APV intyg utfärdat av Trafikverket. Du genomför prov på Trafikverket efter genomgången utbildning.

- Visste du att du behöver ytterligare ett giltigt APV intyg specifikt för vinterväghållning eller andra s.k. intermitenta arbeten som genomförs på Trafikverkets vägar. Detta kallades tidigare SIK.