Kurser för ykb

Yrkeskompetensbevis

 

Bokningen är öppen för planerade kurser. Kontakta oss gärna för en personlig lösning. Vi värnar om att inga fordon ska behöva stå stilla.

Delkurs 1

  

Optimering av bränsleförbrukning samt övriga kostnader och miljöaspekter vid körning av tunga fordon.

Delkurs 3

Social lagstiftning, arbetstider och regler vid transport av gods och passagerare med tunga fordon

Delkurs 2c

Lastbil/gods 

Säkerhet, ansvar och bestämmelser för godshantering och personal vid arbete inom transportbranschen.

Delkurs 4

Psykisk och fysisk hälsa för personal inom transportsektorn.

Delkurs 2d

Buss/persontrafik

Säkerhet, bekvämlighet och bestämmelser för passagerare och förare vid arbete med personbefordran.

Delkurs 5

Riskmedvetenhet, arbetsrelaterade olyckor och agerande i krissituationer.