Kvalitet och miljö

Rejmekoncernen bedriver ständigt miljö- och kvalitetsarbete för att leva upp till våra kunders krav och förväntningar.

För oss är det viktigt att våra produkter och tjänster håller hög kvalitet och är skonsamma för miljön. Våra ledningssystem är certifierade enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet).

Nedan följer några exempel på hur vi inom Rejmekoncernen arbetar:
• Vi erbjuder förnyelsebara bränslen, bioetanol samt biogas, utöver traditionella bränslen såsom bensin och diesel.
• På våra dieselanläggningar finns AdBlue (tillsats för att minska kväveoxidutsläppen) tillgängligt för lastvagnar och bussar.
• Våra tvättgator i Norrköping, Finspång, Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Örebro och Lindesberg är Svanenmärkta. När du väljer en Svanenmärkt  
  biltvätt minskar utsläppen av skadliga ämnen med upp till 90%.
• Lackeringsarbeten i våra bilskadecenter i Norrköping och Linköping utförs huvudsakligen med vattenbaserade färger.
• Alla våra anläggningar har väl inarbetade system för källsortering. Avfallet tas om hand av våra samarbetspartners Ragn-Sells och SITA.
• Nästan alla våra fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet. Våra anläggningar i Tranås och Askersund värms upp med bergvärme.
• En stor del av ett fordons miljöpåverkan sker genom avgasutsläpp, genom service av motorer och kontroll av avgassystem och däcktryck sänks 
  bränsleförbrukningen och därmed minskade utsläpp.
• Genom mätningar och utvärderingar får vi information om vad våra kunder tycker om oss, förbättringsförslagen läggs in i våra handlingsplaner för
  att möta efterfrågan.

Rejmes certifikat
Tage Rejmes i Linköping Bil AB
Tage Rejmes i Norrköping Bil AB
Tage Rejmes i Örebro Bil AB
Tage Rejmes Lastvagnar AB
Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar AB


Vi är ackrediterade av Swedac för:
• Att genom egna reparationer släcka tvåor från besiktningsföretag, t ex Svensk Bilprovning eller Carspect. Dessa uppgifter registreras då hos
  Vägverket. Du slipper åka tillbaka till besiktningsföretaget för efterkontroll.  
• Färdskrivare (analoga och digitala, gäller endast lastvagnsbolagen).
• Hastighetsregulator (gäller endast lastvagnsbolagen).


KBV - Kontrollerad Bilverkstad

För att höja kvaliteten i Rejmes verkstäder genomförs regelbundna kontroller från KBV, som är bilbranschens ursprungliga kontrollföretag med fokus på verkstadskvalitet och kundnöjdhet. Genom att välja en KBV-verkstad kan kunden vara trygg med att lämna in sin bil. 

Motsvarande organ finns även för skadeverkstäder. Kontrollerad Skadeverkstad (KSV) jobbar på samma sätt med regelbundna kontroller för att höja kvalitet och kundnöjdhet i koncernens skadeverkstäder. 

MRF – Motorbranschens riksförbund

Rejmes är medlemmar i MRF, en branschorganisation för seriösa och professionella bilåterförsäljare samt bilverkstäder i Sverige. MRF ställer höga krav på sina medlemmar, det gäller såväl miljö, kvalitet som kompetens.

Meddelandeplikt enligt ISO17020:2012, avsnitt 4.2

När det krävs enligt lag eller avtalats i kontrakt att kontrollorganet kan eller ska frisläppa konfidentiell information, ska uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag. Kontrollorganet ska i förväg informera uppdragsgivaren om vilken information det avser att göra allmänt tillgänglig.