Viktig information om din nya smarta färdskrivare

Sätta i förarkortet första gången

■ Sätta i förarkortet för första gången

Användning av data
När du sätter i kortet för första gången får du frågan om du godkänner bearbetningen av dina personliga uppgifter i hänsyn till skyddet av dina personuppgifter. -> Skydd av personliga uppgifter

Anmälningen löper ut
Frågan kommer automatiskt när du anmäler dig för första gången vid DTCO 4.0.
Den följer efter val av land.
"1 Skriv ut ITS data?" Ja 
1. Välj ut med knapparna (upp/ner) / Ja eller Nej. 2. Bekräfta med tangenten (OK). Ett meddelande visas för att lagra inmatningen:
"Datainmatning sparad"
 "1 Skriv ut VDO data?" Ja 
3. Välj ut med knapparna / Ja eller Nej.
4. Bekräfta med tangenten (OK) . Ett meddelande visas för att lagra inmatningen:
"Datainmatning sparad"

Ändra inställningarna för personliga ITS-data

a) Ange -> Förare 1 (OK)

b) Förare 1 ?-> inställningar (OK)

c) ?-> Skriv ut ITS data (OK)

d) 1 Skriv ut ITS data? Ja
    VDO data? nej

 

Ändra inställningar för personliga VDO-data

a) Ange -> Förare 1

b) -> Förare 1 ?-> inställningar

c) ?-> Skriv ut VDO data

d) 1 Skriv ut ITS data? Ja
VDO data? nej