MEDGIVANDE OCH KUNDINFORMATION

1. Hantering av personuppgifter och syfte Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks), org.nr 556013-9700 (”företaget”), med adressen Gropegårdsgatan, 405 08 Göteborg kontrollerar hanteringen av dina personuppgifter. Företaget kommer, som en del av sin verksamhet, att bearbeta de personuppgifter, såsom namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter, som du som kund lämnar till företaget. Informationen kommer att användas för att bearbeta och besvara din informationsförfrågan om tillgängliga fordon samt i administrativa syften och för att utvärdera och utveckla kundrelationen, till exempel genom direktkampanjer från företagets och dess återförsäljares sida (både inom och utanför företagets koncern).

2. Spridning av personuppgifter Personuppgifterna kan komma att lämnas ut eller samordnas till aktörer inom företagets koncern, återförsäljare och andra verksamheter som företaget samarbetar med regelbundet, både inom och utanför EU i de syften som beskrivs ovan.

3. Åtkomst Du har rätt att få åtkomst till informationen om dig en gång om året. Det kan du få genom att kontakta oss skriftligen. Begäran ska vara undertecknad av dig och skickad med post till adressen nedan. Du kan alltså inte begära åtkomst till informationen via e-post. Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks) Att: Customer Service 405 08 Göteborg

4. Ändringar Du har rätt att begära att de personuppgifter som företaget har om dig ändras, spärras eller raderas.

5. Medgivande Genom att använda prenumerationstjänsten samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt användarvillkoren ovan.