MILJÖ-OCH ENERGIPOLICY

Kristianstads Automobil Lastvagnar säljer lastbilar, underhåller och reparerar bussar och lastbilar samt tillhandahåller servicetjänster och reservdelsförsäljning. Vi skall bedriva ett aktivt miljö-, energi- och kvalitetsarbete med syfte att kunna erbjuda produkter och tjänster till rätt kvalitet i rätt tid, med en medveten miljöomsorg. För oss är lagkrav och föreskrifter alltid lägsta nivå i vårt miljöarbete.

Vi strävar efter att:

 

  • Arbeta med miljö-och energimål samt ständiga förbättringar inom dessa områden
  • Minimera verksamhetens miljöpåverkan och förebygga föroreningar i luft, mark och vatten
  • Erbjuda kunder miljövänliga alternativ, såväl när det gäller fordon som utbudet i butik och övriga verksamhetsområden  
  • Källsortera och omhänderta vårt avfall på ett säkert sätt
  • Välja förnybara energikällor samt hushålla med energi- och naturresurser genom återvinning och effektivisering
  • Hantera kemiska produkter på ett säkert sätt och välja miljövänliga alternativ
  • Våra medarbetare skall känna ansvar för och vara delaktiga i miljö-och energiarbetet genom fortlöpande information och utbildning.
  • Varje år ska nya mål för energiförbrukningen sättas och uppföljning genomföras

 

Kristianstad 2017-11-23

Fredrik Skanse VD