FINANSIERING MED MERVÄRDE

"Varje investering måste finansieras, antingen med eget eller lånat kapitel. Vi erbjuder en säker finansiering genom avbetalning, finansiell leasing eller operationell leasing. Min bedömning är att det aldrig tidigare varit mer attraktivt än idag att låta finansiera sin vagnpark via sin fordonsleverantör. Vilken väg du ska välja; avbetalning eller någon form av leasing, kan variera. Med vår branschkompetens blir finansieringsupplägget "skräddarsytt" utifrån era behov och förutsättningar med hänsyn tagits till bl a avtalstid och ev. restvärden."

- Torgny Biesért Kredit/Finanschef

torgny-biesert-1600x1600.jpg

Torgny Biesért

Tel: 0470-74 83 27

Kraftgatan 11 Box 2014, 550 02 Jönköping

torgny.biesert@finnvedenslast.se

Vår branschkompetens - ditt mervärde!

För att restvärdet och avbetalningstiden skall hamna rätt i förhållande till marknadsvärdet krävs branschkunskap om fordonets användning. 

Med vår branschkompetens blir finansieringsupplägget skräddarsytt utifrån era behov och förutsättningar, vilket gör att vi tillsammans hittar den bästa lösningen för just ert fordon och vagnpark.

Finansiering är en logisk utveckling av vår verksamhet och innebär att vi erbjuder ett kreditlöfte eller låneavtal redan vid fordonsbeställningen samt att vi är er samarbetspartner genom hela lastvagnsaffären.

Vår branschkompetens gör oss till en idealisk finansieringspartner både vid köp och försäljning av fordon samt som rådgivare i företagsekonomiska frågor.

Våra finansieringslösningar

Avbetalning

Avbetalning är en bra finansieringsform eftersom ditt köpta fordon både utgör säkerhet för krediten och blir en tillgång i företagets balansräkning. Detta kan jämföras med ett vanligt banklån där fordonet ingår som säkerhet. Fordonet amorteras i takt med bedömt marknadsvärde.

Finansiell leasing

Vid leasing betalar ni en fast månadsavgift under hela leasingperioden. En fördel är att fordonet utgör säkerhet för finansieringen. Efter leasingperiodens slut köper du fordonet till ett förutbestämt restvärde. Leasinghyran är en avdragsgill kostnad som belastar resultatet motsvarande de avskrivningar som görs vid avbetalning.

Operationell leasing

Operationell leasing är en populär finansieringsform som, förutom själva finansieringen, även tar med löpande service och underhåll i månadskostnaden. Vid avtalstidens slut återlämnas fordonet.

Vad ingår i finansieringen?

Kredtlöfte
Vi tar hand om hela er affär. Vi erbjuder ett kreditlöfte eller färdigt avtal redan vid beställning av fordon.

Finansieringsupplägg
Tillsammans med er skräddarsyr vi ett finansieringsupplägg anpassat utifrån det specifika objektet och era finansiella förutsättningar.

Värdehöjande reparation
Värdehöjande reparationer, t.ex. byte av växellåda och motor kan finansieras via oss.

Konkurrenskraftig ränta
Vår ränta grundar sig på Stibor 30 dagar och sätts sista vardagen i varje månad. Räntan sätts individuellt.

 

Inga avgifter
Inga uppläggnings- eller aviseringsavgifter.

Fri förtidsinlösen
Vi kan även vid ansträngd likviditet erbjuda tillfällig amorteringsfrihet.

Finansiell rådgivare
Vi erbjuder finansiell rådgivning och partnerskap vid finansiering av fordon för att tillsammans med er erbjuda det ekonomiskt mest fördelaktiga finansieringsupplägget.

Trygghetsförsäkring
I finansieringen ingår en gruppförsäkring som omfattar nyckelpersoner i verksamheten.