Volvo
×

Experterna Svarar: Vilka frågor är viktiga att den nya regeringen driver för transport- och åkeribranschen?

ERIK PETERSSON

Trafikansvarig på Kalmarsundsregionens Renhållare

– En viktig fråga är om klimatomställning och bränslen. Eftersom man kan köra en dieselbil fossilfritt på HVO gäller det att inte bara se på fordonstyper. Det går inte att låsa fast sig vid att fordonet är problemet. Vi har kört fossilfritt sedan mars 2017. Nu träder stora upphandlingar i kraft där vi har kravställt med fossilfritt bränsle. Vad får man tillbaka? Hur får vi fler i transportbranschen att ekonomiskt kunna ta steget? Det är en dimension som saknas idag.

Även om det finns subventioner är de inte riktigt konkurrenskraftiga. Därför skulle jag gärna se att man siktar in sig mer på bränslet än själva fordonen. Det är en utmaning att se helheten och inte stirra sig blind på att allt ska vara elektrifierat eller på biogas. Vi är i ett läge där vi måste nyttja rätt teknik där den gör bäst nytta. I vårt fall handlar det i vissa fall om att köra en bil utvecklad för diesel, fast med fossilfritt HVO. Ingen ryggar tillbaka när det kommer på fråga att köra fossilfritt. Som branschen ser ut kör redan de flesta av våra entreprenörer på fossilfria bränslen. Om miljön är prioriterad och viktig borde det premieras tydligare.

ULRIC LÅNGBERG

Branschchef på Sveriges Åkeriföretag

– Att schysta transporter får en framträdande plats i offentliga upphandlingar. Genom vår kampanj Fair Transport visar vi att sunda transporter innebär trafiksäkerhet, klimatfrågan och att ta ansvar. En kommande regering måste ha en drivkraft i att prioritera dessa frågor. Som en ren följd behöver den kommande regeringen därför se till att de schysta transporterna kan fortsätta fungera och behålla sin konkurrenskraft. De borde också ställa sig frågan om hur konkurrenskraften kan stärkas genom sund transportnäring. Ett led i detta är att ha fler poliser, kontroller och att fullfölja eventuella fall med åklagare. Men det är minst lika viktigt att peka på möjligheterna och nyttorna i transportbranschen – att framförallt visa att det är en attraktiv bransch.

MICAEL OLSSON

VD på Sandahl Fulload AB

– Att se till att cabotagereglerna följs, det måste finnas mer resurser till att kontrollera illegala transporter. Även om det behövs fler poliser måste det även finnas beställaransvar. Regeringen behöver lägga större ansvar på den som köper frakten. Det hänger ihop med schyssta villkor. Vi har sedan 2011 schyssta villkor genom Svenska Transportarbetareförbundet, något jag är mycket stolt över. Vi är öppna med att vi följer dessa. Men om vi ska tillåta utländska transporter i Sverige måste det ske på lika villkor.

Infrastrukturen i Sverige lämnar också en del att önska. Om vi ska kunna följa alla lagar med kör- och vilotider måste rätt förutsättningar finnas. Regeringen borde se till att det finns tillräckligt med rastplatser och parkeringar med plats för 24-meters ekipage. Vi behöver även en bättre vinterväghållning. Det är en fråga om arbetsmiljö att ta sig fram säkert på vägarna. Därför borde det finnas vinterdäckslag även för utländska transporter. Kort och gott; fler parkeringsplatser, fler plogar, saltbilar ochhårdare däckkontroller.

För övrigt tycker jag att transportnäringen kan göra stor skillnad gällande miljöutsläpp, men regeringen måste göra det mindre krångligt och dyrt. Det måste vara enkelt att vara duktig.

 

ULRIK SAHLIN

Ägare av Bellö Skogstransporter

Vägunderhållet på vinter när en viktig fråga som måste prioriteras till det bättre. Det blir sämre för varje år.För oss som åkeri innebär det att vi får mindre gjortoch får åka med tomma släp för att vi inte kommer fram eller helt enkelt inte hinner. På sommaren är vägarna prioriterade genom nollvisionen men på vintern prioriteras vägarna bort för mycket annat. Säkerheten borde alltid gå före ekonomi.

En annan sak är att vi ska öka lasten till 74 ton i Sverige, främst inom skogstransporter. Vi åker på de sämsta vägarna. Det är väl bättre att lasta på de stora vägarna istället?Samtidigt som vi ska köra tyngre släp kommer det in mer utländska trailers. Det bidrar inte till någon sund konkurrens. En del åkerier drabbas direkt av det, men indirekt drabbar det oss allihop. Vi måste få åkeribranschen till en mer attraktiv bransch och den osunda konkurrensen kan skrämma bort aktörer. Om vi ska ha ett rullande Sverige i fortsättningen behöver vi tänka på att hela kedjan av branschen ska vara attraktiv. Vi behöver mekaniker och chaufförer i branschen, det är vi som håller Sverige rullande och det måste regeringen förstå.