Om oss

Välkommen till Göinge Bil Lastvagnar

Vi har anläggningar i Hässleholm, Markaryd och Älmhult. Vi säljer nya Volvo samt begagnade lastvagnar, bussar, chassier och kompletta fordon. Vi ska vara ett naturligt centrum för våra kunder dit man vänder sig med största förtroende. Vi ska erbjuda bästa service och tillgänglighet, som våra kunder kan kräva av sitt fordon. Vi arbetar ständigt mot högsta mål vad beträffar KVALITET, SÄKERHET OCH MILJÖ.

KONCERNEN

Göinge Bil Lastvagnar AB ingår som helägt dotterbolag till Göinge Bil Investkoncernen med huvudanläggning i Hässleholm och filialer i Markaryd och Älmhult. Bolaget innehar agenturen för Volvo lastvagnar.

Lastvagnars omsättning 2016 uppgick till 130 mkr och hela koncernens omsättning till 775 mkr. Lastvagnar har drygt 40 anställda och hela koncernen drygt 150 anställda.

HISTORIK

HISTORIK

Företaget grundades 1952 av Carl Persson. 1955 byggdes en ny personbilsanläggning vid Kristianstadsvägen i Hässleholm där verksamhet bedrevs till 1997 då en helt ny anläggning togs i bruk vid "T4-rondellen" i norra Hässleholm.

Under 60- och 70-talet etableras anläggningar på övriga orter genom förvärv samt nybyggnationer. I slutet av 70-talet avlider företagets grundare och företaget går vidare i barnens regi. I början av 90-talet förvärvar grundarens dotter Lena Mangbo samtliga aktier. Läs mer >

Vår affärsidé

Vi marknadsför och säljer lastvagnar, LV delar och tillbehör. Genom att täcka alla kundbehov skall vi vara det bästa alternativet för varje ägare/brukare av tunga fordon.

Våra affärsmål

  • Vi skall vara ett naturligt centrum för våra kunder dit man vänder sig med största förtroende.
  • Vi skall sälja nya samt begagnade lastvagnar och bussar, chassier och kompletta fordon.
  • Vi skall ha den bästa service och tillgänglighet, som våra kunder kan kräva av sitt fordon.
  • Vi arbetar ständigt mot högsta mål vad beträffar KVALITET, SÄKERHET OCH MILJÖ.
MILJÖ & KVALITE

MILJÖ & KVALITE

Vi arbetar efter en miljöpolicy och en kvalitetspolicy och som ett led i vårt miljöarbete har vi infört källsortering i hela företagskoncernen. 

 

Sekretess Ackrediterad kontroll
Ingen information som kan uppkomma under kontrollarbetet görs tillgänglig för allmänheten om vi inte har skriftligt godkännande från aktuell kund om detta. Godkännandet måste vara juridiskt tvingande. När det krävs enligt lag får Göinge Bil Lastvagnar frisläppa konfidentiell information. Vi informerar berörd kund om vi lämnar ut någon handling, om inte myndighet ålägger oss med sekretess.